Zaštita životne sredine

U svom dugogodišnjem radu Udruženje TERRA’S je pored razvoja organske proizvodnje realizovalo i mnoštvo projekata, te izdalo sijaset priručnika i vodiča vezanih za zaštitu životne sredine iz oblasti: ruralni i održivi razvoj, energetska efikasnost, upravljanje otpadom, problem ambrozije i drugog korovskog bilja i drugo.

Stručnjaci Udruženja TERRA’S su inicirali i učestvovali u izradi prvog lokalnog ekološkog akcionog plana u Subotici usvojenog 2003. godine, a sada su članovi Radnog tima za reviziju LEAP-a za oblast ekološkog informisanja, obrazovanja i oblast zemljišta. Takođe, su predstavili TERRA’S na Međunarodnoj konferenciji Ministara zaštite životne sredine iz UNECE regiona (države Evrope, Kavkaske zemlje, Sjedinjene Američke države i Kanada) pod nazivom “Životna sredina za Evropu” održane u Kijevu 2003. i Beogradu 2007. godine.

Sobzirom da se pitanje životne sredine podiže na republički nivo, Narodna skupština RS je 2009. godine usvojila 16 novih tzv “zelenih zakona” vezanih upravo za tu oblast. Time se izvdvojio Zakon o potvrđivanju Arhuske konvencije o dostupnosti informacija, učešću javnosti u donošenju odluka i pravo na pravnu zaštitu u pitanjima životne sredine.

Osnovni cilj usvajanja Arhuske konvencije je zaštita prava svakog pojedinca na život u zdravoj životnoj sredini što garantuje Ustav kojim je definisano da svako ima pravo na zdravu životnu sredinu i na blagovremeno i potpuno obaveštavanje o njenom stanju, da je svako (posebno republika, pokrajina i lokalne samouprave) odgovoran za zaštitu životne sredine i dužan je da je poboljšaava.

Tim povodom Udruženje TERRA’S u saradnji sa Otvorenim univerzitetom je 4. marta 2011. godine zvanično otvorilo Regionalni Arhus centar u Subotici čiji je cilj učešće NVO sektora i uspostavljanje saradnje između vladinih organa i građana, te njihovo bolje informisanje i edukacija da bi se aktivnije uključili u donošenje odluka što će omogućiti sprovođenje demokratskih procesa iz oblasti zaštite i unapređenja životne sredine.

 

Više informacija o zaštiti životne sredine i o radu Arhus centra možete saznati na sajtu:

aarhussu-logo