Otpad je briga svih nas

0
1456

Udruženje TERRA’S je u junu započeo sa realizujom petomesečnog projekta “Otpad je briga svih nas” za koji su sredstva obezbeđena preko javnih radova na osnovu konkursa Grada Subotice. Osim akcija čišćenja i uređenja dela Kelebijske šume i okoline jezera Kudeljara u Bajmoku, osnovni cilj je da se prikupe podaci o količini i vrsti ambalažnog otpada koja nastaje u domaćinstvima.

Naime, projekat je zasnovan na anketnom istraživanju koje je, u saradnji sa Eco Fenix B Teamom, TERRA’S spoveo tokom 2012. godine. Tada je iz 15 ulaza gde su postavljeni džambo-džakovi, prikupljeno oko 8000 kg ambalažnog otpada: od papira, plastike, limenki i gvožđa do PET ambalaže. Prema mišljenju građana, urednost i čistoća grada i prigradskih naselja, ne zavise samo od rada nadležnih službi, već umnogome i od kulture ponašanja stanovništva. Dok neki opravdanje za bacanje otpada gde mu nije mesto, nalaze u nedostatku korpi za njihovo odlaganje, drugi, pak, smatraju da je glavni problem nedovoljno razvijena ekološka svest kod pojedinaca.

Da li sva domaćinstava i dalje odvajaju ambalažni otpad?

Kroz ovaj projekat javnih radova će se doći do podataka da li sva domaćinstava i dalje odvajaju ambalažni otpad, odnosno zašto neki više nisu u ovom sistemu, ali i tome da li je došlo do povećanja ili smanjivanja količine selektovanog otpada. U dva domaćinstva se vodi evidencija o količini odvojenog ambalažnog i ostalog otpada. U toku javnih radova će se obaveštavati javnost preko sredstava javnog informisanja i internet strane Udruženja TERRA’S i Eco Fenix B Teama.

Svi ovi podaci će biti od koristi lokalnoj samoupravi, kao i komunalnim preduzećima, poput JKP „Čistoća i zelenilo“ i Regionalna deponija Subotica. Posebno imajući u vidu da je planiran završetak regionalne deponije za mart iduće godine, a vrlo malo se zna o navikama i ponašanju građana, što je važno kada se budu određivali metodi u sistemu upravljanja otpadom.

POSTAVI ODGOVOR

Unesite Vaš komentar
Molimo Vas upišite Vaše ime ovde