Kako postati bio-proizvođač?

Korak po korak

 

 • Bio-proizvođač je onaj proizvođač koji je upoznat i proizvodi u skladu sa osnovnim principima organske poljoprivrede definisanih zakonskom regulativom.
 • Prvi korak za uključivanje u organsku proizvodnju je podnošenje zahteva od strane operatera (proizvođač, prerađivač) za inspekciju i sertifikaciju.
 • Po obrađenom zahtevu potpisuje se ugovor sa sertifikacijskom organizacijom. Istovremeno, operater dobija propise, formulare i sav propratni materijal neophodan za praćenje agrotehničkih mera primenjenih u procesu proizvodnje.
 • Po prijemu ispunjenih formulara od strane prijavljenog proizvođača, sertifikacijska organizacija određuje cenu usluga.
 • Kontrola će biti izvršena po prijemu prve rate u visini od 50% od utvrđene cene kontrole i sertifikacije.
 • Prihvatanjem gore navedenih uslova, operater postaje registrovan proizvođač organskih proizvoda.
 • Sledi prva poseta inspektora koji procenjuje agro-ekološke uslove i utvrđuje realno stanje prijavljene farme/pogona.
 • Na osnovu izveštaja prve inspekcije određuje se dužina prelaznog perioda koji može biti 2 godine za jednogodišnje kulture i do 3 godine za višegodišnje zasade voća i vinove loze. Prelazni period se skraćuje ili isključuje ukoliko je zemljište duži niz godina bilo u parlogu, što je potkrepljeno dokazima.
 • Skraćenje perioda konverzije odobrava nadležno ministarstvo. Zahtev nadležnom ministarstvu podnosi proizvođač zajedno sa relevantnom dokumentacijom (izveštaj o kontroli, dokaz da parcele nisu bile tretirane nedozvoljenim hemijskim sredstvima, izvršene analize, itd.)
 • U toku vegetacijskog perioda sprovode se najavljene i nenajavljene inspekcije (najviše 3 puta godišnje).
 • Po isteku prelaznog perioda operater podnosi zahtev za izdavanje sertifikata za domaće ili inostrana tržišta na koja želi da plasira svoje proizvode.
 • Dobijanjem sertifikata proizvođač stiče pravo na korišćenje oznake/markice za obeležavanje kontrolisanih proizvoda, pogona ili farme.
 • Od tog momenta od konvencionalnog postaje bio-proizvođač. Proizvodnja obezbeđuje zadovoljstvo, dobro zdravlje i materijalnu sigurnost za bio-proizvođača i njegovu porodicu.
 • Uvoznik organskih proizvoda uz prijavu je dužan priložiti sertifikat izdat od strane ovlašćene kontrolne organizacije iz zemlje porekla proizvoda kao i dokumentaciju vezanu za kupovinu i uvoz organskih proizvoda