ENVISION – Monitoring ekoloških praksi za održivu poljoprivredu uz podršku posmatranja Zemlje

0
233

ENVISION – Monitoring ekoloških praksi za održivu poljoprivredu uz podršku posmatranja Zemlje (Earth Observation – EO)

ENVISION je tržišno vođen projekat koji koristi najsavremenije metodologije i tehnologiju za posmatranje Zemlje (EO) kako bi isporučio platformu za agencije za agrarna plaćanja i sertifikacione kuće sa blagovremenim, isplativim i praktičnim uvidima u proceduru praćenja usklađenosti Zajedničke poljoprivredne politike (Common Agricultural Policy – CAP) i agroekoloških standarda.

Na dan 9. februara 2022. godine, ENVISION je organizovao događaj pod nazivom Earth Observation services in support of agriculture and Common Agricultural Policy,zajedno sa drugim evropskim projektima: NIVA, e-shape, DIONE, BEACON i EO-WIDGETkoji se takođe bave tehnologijama za posmatranje Zemlje (EO) za praćenje aktivnosti upravljanja farmama u pogledu održivosti,a u skladu sa agroekološkim ciljevima Zajedničke poljoprivredne politike (CAP). Događaj sa skoro 300 učesnika bio je putovanje kroz evropske projekte sa mnoštvom opipljivih rezultata i inovacija za agencije za agrarna plaćanja i sertifikacione kuće. Snimak i prezentacije dostupni su na internet stranici ENVISION.

ENVISION servisi će biti testirani i validirani u operativnom okruženju od strane pilot partnera projekta. U pripremi su sledeće tri vrste poslovnih slučajeva:

  • Praćenje višestrukih ekoloških i klimatskih zahteva CAP;
  • Praćenje stanja zemljišta;
  • Praćenje zahteva organske poljoprivrede;
  • Praćenje načina na koji usluge zasnovane na EO servisu mogu da obezbede pokrivenost brojnih kontrolnih tačaka u okviru standarda.

Ukoliko ste agencija za agrarna plaćanja ili sertifikaciona kuća zainteresovana da testira i potvrdi gore navedene usluge, pozvani ste da pokažete svoj interes i kontaktirate ENVISION putem mejl adrese info@envision-h2020.eu.

Možete da pratite budući razvoj ENVISION na internet stranici Website ili pretplatomna časopis Newsletter i praćenjem aktivnosti ENVISION na socijalnim mrežama LinkedIn, Twitter, Facebook, YouTube, SlideShare.

************************************************************************ENVISION je evropski projekat finansiran od strane Horizon 2020 programa za istraživanje inovacije Evropske unije u okviru ugovora o grantu br. 869366. Trinaest partnera iz osam zemalja implementira ENVISION: DRAXIS iz Grčke koji je i coordinator projekta; National Observatory of Athens (NOA), Grčka; National Paying Agency (NPA), Litvanija; Department of Agriculture and Fisheries (LV), Belgija; Cyprus Agricultural Payments Organization (CAPO), Kipar; Organic Control System (OCS), Srbija; Flanders Research Institute for Agriculture, Fisheries and Food (EV ILVO), Belgija; Linking Environment and Farming (LEAF), Velika Britanija; University of Reading (URDG), Velika Britanija; Innovation Technology Cluster MurskaSobota (ITC), Slovenija; ETAM, Grčka; Inosens, Srbija; AgroApps, Grčka.

POSTAVI ODGOVOR

Unesite Vaš komentar
Molimo Vas upišite Vaše ime ovde