Čeka se dozvola za probni rad Regionalne deponije Subotica

0
1816

Od početka izgradnje Regionalne deponije Subotica 2015. godine Arhus centar Otvorenog univerziteta Subotica u saradnji sa Udruženjem TERRA’S najčešće dva puta godišnje organizuje skupove na temu otpada. Kakva je situacija u ovoj oblasti u Srbiji, ali i kada će početi sa radom subotička sanitarna deponija, su samo neka od pitanja o kojima se razgovaralo na okruglom stolu 29. oktobra 2018. godine koji je organizovan uz podršku OEBS Misije u Srbiji.

Ekspert, Gordana Perović, doskorašnji šef Odseka za razvoj sistema upravljanja otpadom u Ministarstvu zaštite životne sredine dala je presek aktivnosti države na uređenju ove oblasti u proteklih desetak godina i ma kako se činilo da pomaka nema, ipak činjenice demantuju. U Srbiji trenutno radi devet regionalnih sistema, od čega je pet izgrađeno sredstvima Evropske unije, dok su četiri javno-privatna partnerstva. Prema Strategiji razvoja upravljanja otpadom iz 2009. godine, predviđeno da naša država ima 26 sistema, ali je sada očiglednija brojka od 20-tak, jer se stremi smanjivanju količine otpada na mestu nastanka. Lokalne samouprave su imale obavezu da se udruže i organizuju regionalne sisteme za upravljanjem otpada. Pošto većina to nije uradila, na predlog resornog ministarstva Vlada Srbije je ove godine donela odluku na koje regionalne deponije će opštine odvoziti i odlagati otpad dok se ne udruže i izgrade deponije.

Što se tiče Regionalne deponije Subotica, ona je jedina izgrađena na inicijativu nekoliko lokalnih samouprava, odnosno krenulo se “odozdo prema gore”, što i jeste cilj. Stoga je njena izgradanja podržana sa 85% od strane Evropske unije. Prema rečima direktorke, Čile Goli, prikuplja se neophodna dokumentacija za elektro-instalacije, nakon čega će se obezbediti dozvola za probni rad. Kada će to biti – ne može da potvrdi.

Do sada se spekulisalo sa nekoliko je datuma: prvo je to bio 20. decembar prošle godine, zatim mart, pa april 2018. godine. Zbog toga su, kako navodi, Snježana Mitrović, rukovodilac, Arhus centra i Udruženja TERRA’S, potrebni ovakvi skupovi da bi javnost bila informisana. Civilni sktor je potpisao Memorandum o saradnji sa Regionalnom deponijom Subotica, te je dogovoreno da se u novembru organizuje obilazak ove deponije na lokaciji između Bikova i Oroma.

Ekspert, Gordana Perović, se osvrnula i na postojeća gradska smetlišta, te ukazala na brojne zakonske obaveze lokalnih samouprava i komunalnih preduzeća. Istakla je član 54. Zakona upravljanja otpadom po kojem su Javno-komunalna preduzeća bila u obavezi da do kraja 2017. pripreme i ministarstvu, odnosno nadležnom pokrajinskom sekretarijatu, dostave na odobravanje planove prilagođavanja. S obzirom da mnogi nisu to uradili, rok je prolongiran za još godinu dana. Subotičani su plan dostavili i zatražili stručnu pomoć za projekat sanacije koji je iz 2011. i mora se revidirati. Perovićka je informisala da je raspisan konkurs za sufinansiranje onih lokalnih samouprava koje imaju projekate sanacije gradskih smetlišta.

Učesnici su se uključili u diskusiju imajući dosta primedbi na sporost u rešavanju problema zagađivanja životne sredine otpadom, zatim oduzimanja sredstava namenjenih lokalnim samoupravama od strane države, neaktivnosti komunalne policije i inspekcije itd. Iskazane su i nedoumice u vezi visine cena upravljanja otpadom po regionalnom sistemu. Struka je odgovorila da ne bi trebalo da prekorači 1,5% od kućnog budžeta.

POSTAVI ODGOVOR

Unesite Vaš komentar
Molimo Vas upišite Vaše ime ovde