Zelene zgrade Subotice

0
1447
Kao jedan od najvećih problema životne sredine u Srbiji ministarstvo životne sredine i prostornog planiranja je prepoznalo nizak nivo upravljanja otpadom. Problemi nastaju kao posledica nedovoljno razvijene infrastrukture ili loših navika i nedovoljne brige za okolinu. Zbrinjavanje komunalnog ili gradskog otpada je jedan od ekoloških problema koji je prisutan u svim gradovima Srbije, pa i u Subotici.

Projekat ‘Zelene zgrade Subotice’ finansira Ministarstvo životne sredine, rudastva i prostornog planiranja..

Cilj ovog projekta je motivacija što većeg broja građana za učešće u procesu selekcije otpada na mestu nastanka (u stanovima i kućama), kao i saradnja sa komunalnim službama. Razvoj sistema upravljanja otpadom zahteva rast društvene i lične odgovornosti svih učesnika u oblasti zaštite životne sredine, a preduslov je podizanje kvaliteta življenja. Ovaj proces ujedno zahteva veći angažman vlasti i stvaranje podzakonskih dokumenata koji treba da podstaknu selekciju i reciklažu svih vrsta otpada.

Preuzmite liflet za projekat Zelene Zgrade Subotice

Opšti cilj projekta:

Podizanje nivoa svesti o problemu otpada kao ozbiljnom zagađivaču životne sredine i smanjenje količine čvrstog komunalnog otpada kroz zajedničke aktivnosti različitih subjekata.

Specifični ciljevi:

 1. Edukacija stanara o značaju selekcije otpada i mogućnostima reciklaže komunalnog otpada
 2. Povećanje broja domaćinstava koja započinju sa odvajanjem sekundarnih sirovina koje se mogu reciklirati
 3. Jačanje ekološke svesti o značaju upravljanja otpadom na način bezbedan po životnu sredinu
 4. Podizanje nivoa ekološke svesti stanovništva u shvatanju obaveza u procesu upravljanja otpadom
 5. Objedinjavanje različitih sektora u cilju zajedničkog rešavanja problema upravljanja otpadom
 6. Poboljšanje informisanja i edukovanje javnosti od mladih do starije generacije, u cilju upoznavanja sa mogućim načinima smanjenja i korisne upotrebe otpada, posebno putem reciklaže

Glavne aktivnosti:

 1. Akcija odvajanja sekundarnih sirovina
 2. Anketno istraživanje
 3. Štampanje i distribucija propagandnog materijala (liflet, majice, zastave)
 4. Konferencije za novinare
 5. Akcija Eko patrole
 6. Okrugli sto

Primarne ciljne grupe:

 1. Stanari Mesne zajednice „Dudova šuma“
 2. Predstavnici Skupštine stanara i mesnih zajednica
 3. Predstavnici lokalnih samouprava
 4. Građani
 5. Mediji

POSTAVI ODGOVOR

Unesite Vaš komentar
Molimo Vas upišite Vaše ime ovde