Zajedničkom saradnjom unaprediti razvoj organske poljoprivrede u Vojvodini i Republici Srpskoj

0
143

Uz podršku Pokrajinskog sekretarijata za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo, Udruženje TERRA’S je u saradnji sa Otvorenim univerzitetom Subotica u okviru „BIO ŠKOLE“ 24. februara 2022. godine organizovalo prvi od dva planirana seminara na temu: „Savremeni sistemi digitalne komunikacije u organskoj proizvodnji“.

Nakon uvodnih reči moderatora Snježane Mitrović, sa Otvorenog univerziteta Subotica, reč je data Mladenu Petrešu v.d. pomoćniku pokrajinskog sekretara za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo. Pre svega istakao je koliko mu je drago što već nekoliko godina “tradicionalno” sarađuje sa Udruženjem TERRA’S. Takođe, je pomenuo definisanje grupe mera za unapređenje stanja organske poljoprivrede i usvajanje istih od strane Sekretarijata. Kao rezultat toga raspisan je konkurs i podeljena su sredstva za nabavku opreme i mehanizacije u organskoj poljoprivredi, povećan je iznos na 12 miliona dinara, povraćaj sredstava na 80%. U planu je i konkurs koji bi se ticao sertifikacije, jer je i na tom aspektu potrebno unapređenje. Naglasio je da organski proizvođači dobijaju i dodatne bodove i na drugim konkursima, kako bi lakše dobili sredstva. Naglasio je da organski proizvođači imaju punu podršku u Sekretarijatu, kao i mogućnost sugerisanja i definisanje okvira koji bi svima odgovarali. Zainteresovani su za saradnju i žele da pomognu svima, koji imaju nedoumice ili neke poteškoće u svom poslovanju i proizvodnji.

Potom se skupu obratila, Dragana Zec, iz Odeljenja za biljnu proizvodnju Ministarstva poljoprivrede Republike Srpske, koja je istakla da im je izuzetno drago što imaju dobru saradnju sa Udruženjem TERRA’S i zahvalila se na pomoći i savetima tokom proteklih godina. Predstavila je planove koje ima njihovo Ministarstvo i napomenula da se izuzetno trude u unapređivanju i podršci organskim proizvođačima, te najavila edukaciju za sve one koji žele da počnu da se bave ovim načinom proizvodnje. U planu im je izrada lifleta gde bi bili predstavljeni prvi koraci i neke od nedoumica i problema koji bi mogli da se pojave na tom putu. Objasnila je na koji način Ministarstvo kod njih funkcioniše po pitanju dodele sredstava, konkursa i sprovođenja mera. Želja im je da na neki način pojačaju saradnju sa drugim ministarstvima i da porade na promovisanju organskih proizvoda. Nadaju se da će saradnja i dalje biti uspešna.

Nebojša Skenderović i Ana Reljić, iz Kompanija za informacione tehnologije “Skenderović Consultant” predstavili su načine poslovanja koji bi u velikoj meri olakšali poslovanje i funkcionisanje organskih, ali i ostalih proizvođača. Predstavili su njihov “edukativni set”, koji bi obuhvatao efikasno slanje mejlova, upravljanje vremenom i dokumentacijom. Ovaj set bi generalno ubrzao sve procese poslovanja i približio virtuelni svet svima koji žele da se edukuju i napreduju u tom pogledu. Istakli su važnost čuvanja podataka, obazrivost na zloupotrebu i veliku prednost tehnologije koja je naša svakodnevnica. Svi ti alati omogućavaju lakše poslovanje proizvođača, koji bi manje vremena trošili na standarne pisane forme dokumenata i organizaciju vremena.

Sve bi bilo objedinjeno u tzv. “online office”, kompletno poslovanje na jednom mestu i moglo bi biti interesantno i razumljivo i onima koji imaju poljoprivredno gazdinstvo, a žele da njihovo poslovanje nadreduje i bude efiksnije.

U diskusiju se uključila organski proizvođač, Nada Letić, sa Čeneja koja je predstavila svoja iskustva i način poslovanja. Nakon formiranja  Distributivnog centra “Organski proizvodi na jednom mestu“ uz podršku Gradske uprave, u planu im je formiranje online prodavnice za sve članove Udruženja “Organski sad – Novi Sad” kojim rukovodi, gde bi bili objedinjeni i dostupni svi proizvodi. Podržava moderniji tip poslovanja i u porodično gazdinstvo želi da uvede nove tehnologije ne samo u poslovanju, već i u proizvodnji.

Na Čeneju porodično organsko gazdinstvo ima i Sanja Kuzmanović, koja je predstavila svoje iskustvo što se tiče digitalizacije i pravljenja sajta, na kojem bi se potrošačima predstavila većina organskih proizvođača u okolini. Istakla je da je napredak izuzetno važan u njihovom gazdinstvu, sve od mehanizacije koju su mogli da promene za “pametnije” uređaje, koji im signaliziraju preko mobilnih telefona ili kompjutera da neki parametar nije optimalan i na taj način omogućava brzo reagovanje i popravke. Pohvalila je Gradsku upravu Novog Sada, koja bi trebala da bude za primer drugima, jer im pruža veliku podrški i želi organsku proizvodnju da podigne na viši nivo.

Organski proizvođač, Ružica Mauna Bošnjak, iz Banja Luke, koja rukovodi nedavno osnovanim Udruženjem organskih proizvođača i prerađivača “BIOTOP”, se takođe uključila u diskusiju i predstavila način njenog poslovanja na svom imanju. Istakla je koliko Republika Srpska podržava ovaj tip proizvodnje, da je i dalje to na nekom početnom nivou, nije se desio poseban napredak jer se obično manja gazdinstva bave organskom proizvodnjom. Međutim, situacija se polako menja i vidi se napredak. Podrška postoji, ali se nada da će biti bolja situacija i da će ljudi postati svesniji važnosti konzumacije organskih proizvoda.

Na osnovu pređenih tema i diskusije, nametnuli su se zaključci seminara, a to je da bi trebalo povećati zainteresovanost poljoprivrednika za organsku proizvodnju, te nastaviti sa podrškom sa različitih nivoa. U Vojvodini se mnogo očekuje od Radne grupe za unapređenje mera podrške za razvoj organske proizvodnje koju je formirao pokrajinski sekretar u cilju bržeg razvoja ovog vida proizvodnje. Naravno, izražena je želja i za još većom saradnjom Vojvodine i Republike Srpske, posebno u oblasti edukacije i promocije organskih proizvoda.

POSTAVI ODGOVOR

Unesite Vaš komentar
Molimo Vas upišite Vaše ime ovde