Zajedničkim projektima edukovati i informisati javnost

0
1652

U skladu sa Memorandumom o saradnji sa udruženjima građana, potpisanog na Svetski dan zaštite životne sredine, 5. juna prošle godine, Regionalna deponija Subotica je 19. novembra 2018. godine upriličila obilazak jedne od najvećih investicija. Petnaestak predstavnika civilnog sektora, praćeni medijima, su imali priliku da se upoznaju sa celokupnim procesom od ulaza otpada, sortirnice, kompostane do tela deponije za odlaganje otpada. Investicija, za koju je najviše sredstava odvojila Evropska unija, skoro je završena, čeka se tehnički prijem posle kojeg sledi probni rad, a kada će – još se ne zna.

Nakon skoro jednočasovnog upoznavanja sa budućim procesom rada svih pogona i objekata, upriličen je sastanak sa stručni timom i direktoricom preduzeća Regionalna deponija Subotica, Čilom Goli, koja je podsetila na potpisani dokument o uspostavljanju saradnje sa udruženjima građana čije predstavnike je pozvala da daju predloge i ideje za zajedničke projekte kojima bi se poboljšala edukacija, informisanje, a time i razvila ekološka svest javnosti. Naglasila je da im nije glavni cilj profit, već da se smanji količina otpada koja završava na deponiji.

Predstavnici civilnog sektora su ukazali na uzak i loš put od Subotice i zapitali kada će se proširiti, jer se jedva mimoiđu dva automobila, a dva kamiona neće ni moći. Izraženo je zadovoljstvo što je planirana kompostana, ali će kompost moći samo da se koristi za prekrivanje otpada i eventulno zelenilo u krugu deponije. Stoga je predloženo da se obnove aktivnosti i kroz zajedničke projekte podstakne prerada bio-otpada u individualnim domaćinstvima.

Slobodan Martinović iz udruženja „Argument“ je zapitao kako uspostaviti celokupni sistem upravljanja otpadom od građanina do deponije u stambenim jediniciama i ukazao na to da se svi moraju uvezati i posebno naglasio ulogu lokalne samouprave.

Snježana Mitrović, rukovodilac subotičkog Arhus centra i TERRA’S-a nije sigurna da li započeti edukaciju i informisanje građana kada još uvek ne znamo kada će početi probni rad niti gde će biti postavljeni plavi i zeleni kontejneri u stambenim zgradama. Skrenula je pažnju da je neophodno forsirati razvrstavanje reciklabilnog otpada na mestu nastanka, jer je najvažnije da se što manja količina otpada odlaže na deponiju.

S tim u vezi je, Bjanka Čuturilo, iz CEKOR-a, iznela mišljenje da bi se sada trebalo usmeriti na najmlađu i najstariju populaciju: edukaciju dece u predškolskim ustanovama i starijih sugrađana, koje bi na neki način trebali i stimulisati.

Laslo Mesaroš, je podržao predlog da se angažuju penzioneri, ali je ukazao da su upravnici zgrada veoma važna ciljna grupa, sa kojima se mora uspostaviti saradnja.

Na kraju je dogovoreno da se predloži lokalnoj samoupravi zajednički pilot-projekat kojim bi se došlo do smernica u cilju uspostavljanja što boljeg i uspešnijeg sistema upravljanja otpadom u našem gradu.

POSTAVI ODGOVOR

Unesite Vaš komentar
Molimo Vas upišite Vaše ime ovde