Saveti – Uvod

Moderan stil života doveo je do pojave tzv. civilizacijskih bolesti od kojih su u našoj lokalnoj zajednici najrasprostranjenije upravo one koje su povezane sa ishranom. To su: kardiovaskularna oboljenja koja se u strukture uzroka smrti sa 60% nalaze na prvom mestu, maligna oboljenja sa 18% zauzimaju drugo mesto u ukupnoj smrtnosti Subotičana. U poslednjem periodu karcinom želuca i debelog creva, kao i karcinom dojke pokazuju trend značajnog porasta. Nadalje, u Subotici je registrovano oko 10.000 dijabetičara i ako se svemu ovome doda armija ljudi sa povišenim nivoom holesterola i triglicerida u krvi, onda se putevi razrešavanja ovog lanca uzroka i posledica, vode do neophodne korekcije ishrane.

Tim pre, jer ishranu Subotičana karakteriše:

  • energetski suficit od 30% dnevnih kalorija,
  • nekritično visoka upotreba zasićenih masnoća životinjskog porekla,
  • niska potrošnja voća, povrća i integralnih žitarica,
  • deficit dijetnih biljnih vlakana,
  • izuzetno visoka potrošnja šećera (više od 25 kg po stanovniku godišnje).

Pored svih ovih nutritivnih prekršaja, intenzivna upotreba 60.000 raznih hemikalija u proizvodnji životnih namirnica, od kojih 2,5 kg godišnje hranom unesemo u organizam, otvara novu dimenziju problema – biološku vrednost hrane sa svim posledicama po naše zdravlje.

Tužno je, a istovremeno i ironično, što mnogi ljudi pate od oboljenja koja lako mogu da se spreče ili drže pod kontrolom uz pomoć zdravije ishrane i načina života. Prema Nacionalnom institutu za kancer, verovatno, da čak 35% svih slučajeva kancera nastaje usled neodgovarajuće ishrane. Stručnjaci, takođe procenjuju da promenom načina ishrane i života može da se spreči čak 50% slučajeva srčanih oboljenja, a te promene same po sebi uveliko povećavaju i dužinu i kvalitet života.

Program «Hranom do zdravlja» nudi mogućnost upoznavanja i izbora kvalitetnijeg i zdravijeg življenja svima onima koji su spremni da postanu aktivni sudionici u borbi za svoje zdravlje. U okviru programa imaćete prilike da se upoznate sa osnovnim principima pravilne ishrane, raznim varijantama pravilnog pripremanja i čuvanja hrane i kvalitetom životnih namirnica. A sve u cilju korekcije načina razmišljanja, ponašanja, loših prehrambenih navika i prevencije bolesti nepravilne ishrane. Saveti, preporuke i uputstva dati u ovom programu, pomoćiće Vam da postanete svesni činjenice da je vaše zdravlje velikim delom u vašim rukama.

Da bismo proživeli duži i zdraviji život, sa pripremama treba da započnemo dok smo mladi ili zdravi, kako bi očuvali naš biološki potencijal dokle god smo živi. Ovaj program uputiće nas kako da počnemo.

Nova saznanja i informacije koje nam pruža ovaj program, namenjene su da ih sledimo i da važe ne samo danas nego za mnogo, mnogo srećnih i zdravih sutra. Na nama je da ih iskoristimo da bismo pomogli sebi, svojoj porodici i našim najbližima.