Regionalni Arhus centar Subotica

Projekat finansira Pokrajinski sekreterijat za urbanizam, graditeljstvo i zaštitu životne sredine

Naša zemlja je opredeljena za priključivanje EU gde je građanin i oblast zaštite životne sredine među prioritetima i veoma dobro regulisana. Ovo donosi niz obaveza, pre svega primenu evropskih vrednosti i, naravno, usklađivanje i implementaciju zakonskih propisa.
Tokom 2009. godine, poslanici Narodne skupštine RS, usvojili su 16 novih tzv. „zelenih zakona“ vezanih za oblast zaštite životne sredine. Među njima je Zakon o potvrđivanju tzv. Arhuske konvencije o dostupnosti informacija, učešću javnosti u donošenju odluka i pravu na pravnu zaštitu u pitanjima životne sredine. Osnovni cilj usvajanja Arhuske konvencije je zaštita prava svakog pojedinca na život u zdravoj životnoj sredini što garantuje Ustav RS članom 74. kojim je definisano da svako ima pravo na zdravu životnu sredinu i na blagovremeno i potpuno obaveštavanje o njenom stanju, da je svako (posebno republika, pokrajina i lokalne samouprave) odgovoran za zaštitu životne sredine i dužan da je poboljšava.
S tim u vezi je Udruženje TERRA’S preduzelo određene aktivnosti. Naime, u aprilu prošle godine, uz podršku USAID je formiran INFO EKO CENTAR u Službi za komunalne poslove, preduzetništvo i zaštitu životne sredine kao doprinos civilnog sektora jačanju kapaciteta u lokalnoj samoupravi po pitanju životne sredine. Pomoć se ogledala u uspostavljanju kontakta sa građanima i ekološkim udruženjima, ažuriranju podataka na Internt strani itd. U martu ove godine, saradnjom Terras-a i Otvorenog univerziteta, Info eko centar, uz podršku resornog Ministarstva i OEBS-a, prerasta u Regionalni Arhus centar, trideseti u svetu, prvi u Vojvodini, a drugi u Srbiji.

Opšti cilj projekta:

Podizanje nivo svesti o značaju Zakona o potvrđivanju konvencije o dostupnosti informacijama, učešću javnosti u donošenju odluka i pravu na pravnu zaštitu u pitanjima životne sredine, kao i uticaj na implementaciju konvencije kako bi se pokrenuo aktivizam na polju ekologije.

Specifični ciljevi:

 1. Poboljšanje informisanja i sticanje znanja zainteresovane javnosti sa mogućim načinima smanjenja i rešavanja negativnih uticaja na životnu sredinu;
 2. Stvaranje pouzdanog mehanizma za uključivanje i aktivno učešće javnosti i udruženja građana u planiranju i donošenju odluka iz oblasti zaštite životne sredine;
 3. Obezbeđivanje što više informacija o kvalitetu životne sredine;
 4. Jačanje ekološke svesti stanovništva i sticanje znanja o značaju odgovornog ponašanja na način bezbedan po životnu sredinu;
 5. Pomoć lokalnim organima da ispunjavaju obaveze i dužnosti navedene u Arhuskoj konvenciji;
 6. Obezbeđivanje obuke za različite ciljne grupe da bi se stvorili uslovi za što bolju implementaciju zakona iz oblasti životne sredine, posebno zakona o Arhuskoj konvenciji;
 7. Promovisanje propisa i metoda usmerenih na omogućavanje pristupa informacijama, učešće javnosti i pristup pravosuđu u oblasti životne sredine;

Glavne aktivnosti:

 1. Seminari
 2. Javna kampanja
 3. Okrugli sto

Primarne ciljne grupe:

 1. Stanari Mesne zajednice „Dudova šuma“
 2. Predstavnici Skupštine stanara i mesnih zajednica
 3. Predstavnici lokalnih samouprava
 4. Građani
 5. Mediji