Pozivni centar za potrebe starijih Subotičana

0
1193

Postupajući po Naredbi Gradskog štaba za vanredne situacije br. II-06-28/2020 od 16. marta tekuće godine, Gradska uprava donela je Odluku broj IV-56-2/2020, o formiranju Pozivnog centra Gradske uprave Grada Subotice. Tim aktom uspostavlja se poseban telefonski kontakt centar na broju 024/636-136, koji će biti svima dostupan, svakog dana, od 08:00 do 20:00 časova, počevši od danas, 16. marta 2020. godine. Takođe, je otvorena i adresa elektronske pošte covid19@subotica.rs na koju se građani mogu obratiti elektronskim putem.

Primarna svrha ovog kontakt centra jeste evidentiranje potreba sugrađana, koji imaju 65 i više godina života. Nakon prijema informacije o potrebama i pribavljanja osnovnih podataka o licu koje se obratilo za pomoć, Gradska uprava će učiniti sve što je u njenoj moći da, uz pomoć volontera Crvenog krsta i koristeći svoje sopstvene kapacitete, obezbedi dopremanje hrane, lekova i pružanje lekarske pomoći, na kućnim adresama starijih sugrađana.

Kontakt centar će takođe pružati osnovne informacije o posebnim merama koje su na snazi tokom vanrednog stanja.

Molimo da se, za pomoć preko ovog kontakt centra, obraćaju oni naši sugrađani, stariji od 65 godina, koji nemaju drugi načina da dođu do hrane, lekova ili lekarskog pregleda. Svi koji imaju mogućnost da ispune ove potrebe svojih najbližih, svojih prijatelja i komšija, to treba i da učine. Jedino tako ćemo omogućiti da pomoć dođe do onih koji su najugroženiji.

Molimo takođe da se građani, za hitnu medicinsku pomoć, obraćaju isključivo Službi hitne pomoći, na broj 194.

Gradska uprava garantuje puno angažovanje svih kapaciteta i evidentiranje svih potreba na srpskom, mađarskom i hrvatskom jeziku.

Brzina i opseg ispunjenja pristiglih zahteva i realizacije pomoći zavisiće od mogućnosti, kako institucija Grada, tako i Crvenog krsta i drugih organizacija i pojedinaca uključenih u upravljanje vanrednom situacijom u zemlji.

NAČELNIK GRADSKE UPRAVE SUBOTICA

Marija Ušumović Davčik

POSTAVI ODGOVOR

Unesite Vaš komentar
Molimo Vas upišite Vaše ime ovde