Ponovo čišćenje Kelebijske šume

Projekat: „Otpad je briga svih nas“

28. septembar 2016.

U okviru projekta “Otpad je briga svih nas“ koji realizuje Udruženje TERRA’S, u sredu, 28. septembra, je sprovedena druga akcija uređenja Kelebijske šume. Akciji se priključila i Hemijsko-tehnološka škola, kao i preduzeće JP „Vojvodina šume“ koje gazduje ovim dobrom. Tokom akcije je prikupljeno 30 džakova otpada.

ponovo-ciscenje-kelebijske-sume-02

U okviru projekta “Otpad je briga svih nas“ koji realizuje Udruženje TERRA’S, u sredu, 28. septembra, je sprovedena druga akcija uređenja Kelebijske šume. Akciji se priključila i Hemijsko-tehnološka škola, kao i preduzeće JP „Vojvodina šume“ koje gazduje ovim dobrom. Tokom akcije je prikupljeno 30 džakova otpada.

Osim akcija čišćenja i uređenja dela Kelebijske šume i okoline jezera Kudeljara u Bajmoku, osnovni cilj projekta je da se prikupe podaci o količini i vrsti ambalažnog otpada koji nastaje u domaćinstvima, a što će se uporediti sa rezultatima iz 2012. godine. Tada je urađeno anketno istraživanje koje je, u saradnji sa Eco Fenix B Timom sprovedeno u 15 ulaza. Ono što je evidentno i tada i sada jeste da su građani mišljenja da čistoća naselja, ne zavise samo od rada nadležnih službi, već umnogome i od kulture ponašanja stanovništva.

ponovo-ciscenje-kelebijske-sume-01

U projekat su uključena dva domaćinstva i jedna firma koje selektuju papir, PET i plastiku. Svi ovi podaci će biti od koristi imajući u vidu skori završetak regionalne deponije u Subotici koji se planira za februar iduće godine. Veliki posao u oblasti upravljanja otpadom se tek očekuje, ali je pitanje da li su građani pripremljeni na to.