Okrugli sto – uskoro početak probnog rada Regionalne deponije Subotica

0
1540

Udruženje TERRA’S je 27. novembra 2017. godine organizovalo okrugli sto u okviru projekta “Implementacija Arhuske konvencije u oblasti upravljanja otpadom” sa ciljem da se odgovori na niz pitanja u vezi za izazovima sa kojima ćemo se suočavati svi u sistemu upravljanja otpadom imajući u vidu preuzete obaveze Srbije u procesu pridruživanja Evropskoj uniji, posebno uloge lokalnih samouprava.

Ovaj skup je bio kao jedan preduvod za javni uvid i raspravu koja se uskoro očekuje za revidiran dokument, odnosno Nacrt Regionalnog plana upravljanja otpadom za grad Suboticu i opštine Bačka Topola, Mali Iđoš, Senta, Čoka, Kanjiža i Novi Kneževac. Organizovan je u svetlu približavanja početka probnog rada Regionalne deponije Subotica, a to je 20. decembar 2017. godine, čija izgradnja će koštati 24 miliona evra, od kojih je 20 miliona evra nepovratnih sredstava obezbeđeno od Evropske unije preko IPA fondova, gradovi i opštine severne Bačke i Potisja učestvuju sa milion evra, a država, preko Ministarstva poljoprivrede i zaštite životne sredine, obezbeđuje sredstva u iznosu od 3,2 miliona evra.

Nacrt Regionalnog plana još uvek razmatraju lokalne samouprave i komunalna preduzeća, a o nekim najvažnijim detaljima nas je upoznala, Elena Janković, konsultant za zaštitu životne sredine i upravljanje otpadom.

– Uvođenje primarne separacije „sistem dve kante”:

Plava kanta – za reciklabilan otpad (sem stakla)

Komunalna preduzeća sakupljaju otpad iz plavih kanti (preporuka dva puta nedeljno) i odvoze ga do transfer stanica, a u Subotici će se direktno transportovati na liniju za separaciju koja se nalazi u RCUO Bikovo.

Ono što je posebno važno naglasiti je da će se prikupljanje reciklabilnog otpada vršiti u plavim kontejnerima u zonama kolektivnog stanovanja, a preporučuje se gde je moguće postavljanje kontejnera za reciklabilan otpad na mestima, koji nisu dostupni neformalnom sektoru za prikupljanje otpada, npr. u dvorištima stambenih zgrada.

Zelena kanta – za ostale vrste otpad, tj. mokri otpad (biorazgradivi otpad) – predlog da se odvozi jednom nedeljno

– Kao prelazno rešenje dok se ne uvedu plave posude u sva domaćinstva, treba uvesti namenske plave kese.

– Za odlaganje staklene ambalaže na javnim površinama će biti postavljeni posebni žuti kontejneri.

– Iako je će se kabasti otpad iz domaćinstva moći odlagati u centre, ipak je preporučeno da se organizuju dva puta godišnje organizovane akcije kao i od sada.

– Nadležnost za odlaganje otpada se prenosi na regionalno preduzeće. Sakupljanje otpada će i dalje vršiti opštine preko JKP-a koje će naplaćivati naknadu za uslugu sakupljanja otpada od fizičkih i pravnih lica.

Ipak, za potpuno funkcionisanje regionalnog sistema je potrebno vreme. Ono što sledi jeste jaka javna i medijska kampanja na informisanju građana u kojoj će od koristi biti i civilni sektor koji je sa Regionalnom deponijom Subotica potpisoa Memorandum o saradnji.

Na kraju je svojevrstan zaključak okruglom stolu dao, Miloš Katić, konsultant za zaštitu životne sredine i upravljanje otpadom, da će kod regionalnog sistema upravljanja otpadom biti još izazova. A zavisiće, pre svega, od načina upravljanja preduzećem, postoji li dogovor između opština osnivača kako se njime upravlja, kako se donose odluke i formiraju cene. Mora se utvrditi tačno ko šta radi.

Celokupni audio-zapis sa okruglog stola se može preuzti sa https://www.subotica.info/2017/11/28/regionalni-sistem-upravljanja-otpadom-proslost-u-eu

Projekat “Implementacija Arhuske konvencije u oblasti upravljanja otpadom” Udruženje TERRA’S realizuje u saradnji sa Regionalnim Arhus centrom Subotica, a mišljenja i stavovi izraženi u tekstovima isključiva su odgovornost autora i njegovih saradnika i ne predstavljaju nužno zvaničan stav Ministarstva zaštite životne sredine uz čiju podršku se projekat sprovodi.

POSTAVI ODGOVOR

Unesite Vaš komentar
Molimo Vas upišite Vaše ime ovde