O Nama

Udruženje TERRA’S osnovano je 1990. godine kao nevladino i neprofitno udruženje građana u cilju zaštite, očuvanja i unapređenja životne sredine i zdravlja ljudi.

Rad TERRA’S-a je usmeren na edukaciju, savetodavstvo, marketing i promociju, naučno – istraživački rad, izdavaštvo i informisanje.
Misija TERRA’S-a je usmerena na podizanje nivoa kvaliteta življenja harmonizacijom prirodnih resursa i kapaciteta lokalne zajednice i regiona.

Strategija TERRA’S-a je sadržana u razvijanju saradnje i koordiniranju aktivnosti u oblasti organske proizvodnje i zaštite životne sredine.

Posebnu pažnju TERRA’S posvećuje članovima, odnosno prijateljima udruženja, a to mogu biti: individualni farmeri, privatne i društvene farme i preduzeća, prerađivačke firme, naučne institucije, zdravstvene i druge ustanove, distributeri, potrošači itd.

Saradnja TERRA’S-a sa drugim organizacijama radi ostvarivanja svojih ciljeva: uspostavljnje kontakta i zajednički rad sa stručnim, naučnim, obrazovnim i sličnim udruženjima i organizacijama u zemlji i u inostranstvu.
Radi ostvarivanja svog cilja prioritetna oblast TERRA’S-a je organska proizvodnja, biodinamička, multifunkcionalna i dobra poljoprivredna praksa, zatim oblasti:

 • ruralni razvoj (agro-eko-etno turizam i druge oblasti koje doprinose razvoju sela),
 • održivi razvoj,
 • energetska efikasnost,
 • upravljanje otpadom,
 • problem ambrozije i drugog korovskog bilja.

Aktivnosti u gore navedenim oblastima su:

 • razmena iskustava u radu i saradnja sa naučno-istraživačkim i drugim stručnim institucijama, privrednim subjektima, te sličnim udruženjima u našoj zemlji i inostranstvu,
 • pokretanje inicijative i učestvovanje u donošenju zakonske regulative, strategija, akcionih planova i drugih dokumenata,
 • organizovanje seminara, savetovanja i drugih oblika stručnog obrazovanja i to  samostalno ili sa drugim organizacijama iz naše zemlje i inostranstva,
 • organizovanje stručnih konferencija;
 • edukacija i informisanje stanovništva,
 • učestvovanje i organizovanje promocija, studijskih poseta i sajmova,
 • istraživačka delatnost i pružanje savetodavnih usluga,
 • uvođenje modela organske poljoprivrede u lokalne zajednice,
 • izdavaštvo u skladu sa zakonom.

Reference:

 • Udruženje za TERRA’S je prva organizacija u Srbiji i regionu čija je prioritetna oblast razvoj organske proizvodnje.
 • Udruženje TERRA’S je od 1991. punopravni član IFOAM-a, Međunarodne federacije pokreta za organsku poljoprivredu i registrovano za obrazovanje, trening i savetodavstvo.
 • Stručnjaci Udruženja TERRA’S su članovi Radnog tima Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Republike Srbije za izradu zakonske regulative.
 • Udruženje TERRA’S je 2008. godine postalo član CEEweb for Biodiversity – mreže, oranizacija za očuvanje prirode iz zemalja centalne i istočne Evrope.
 • Stručnjaci Udruženja TERRA’S su koautori prve integralne monografske knjige u Srbiji ”Agrobiznis u ekološkoj proizvodnji hrane” u izdanju Instituta za ratarstvo i povrtarstvo Novi Sad.
 • Udruženje TERRA’S je od 2001. do 2006. godine bilo nacionalni koordinator međunarodnog projekta ”Uvođenje i razvoj organske poljoprivrede u jugoistočnoj Evropi”.
 • Dugogodišnja predsednica i član Upravnog odbora Udruženja TERRA’S, dr Tereza Horvat Skenderović, je bila predstavnik naše zemlje u IFOAM-u za oblast organske poljoprivrede od 1993 – 96, zatim član Svetskog direktorijuma IFOAM-a od 1993/95, a od 1994 – 98. godine savetnik ministra za zaštitu životne sredine Republike Srbije za oblast organske poljoprivrede.
 • Projekt menadžer Udruženja TERRA’S, Snježana Mitrović, predstavljala je ekološke organizacije Srbije na 5. i 6. Međunarodnoj konferenciji ministara zaštite životne sredine zemalja iz UNECE regiona (države Evrope, Kavkaske zemlje, Sjedinjene Američke Države i Kanada) pod nazivom ”Životna sredina za Evropu” održane u Kijevu (Ukrajina) 2003. i Beogradu (Srbija) 2007. godine.

Statut Udruženja TERRA’S

[latest_post_two number_of_columns=”3″ order_by=”date” order=”DESC” title_tag=”h4″ display_featured_images=”no” number_of_posts=”6″ category=”izvestaji” text_length=”0″]

Nagrade

“Zeleni list” – Ministarstvo za zaštitu životne sredine Republike Srbije.

Priznanje ‘’PRO URBE’’ – Najveće priznanje koje je 2000. godine dodelila Udruženju TERRA’S Opština Subotica za izuzetan doprinos u uspostavljanju održivog razvoja loklane zajednice.

‘’Bio- proizvod godine’’ – Prva nagrada na Međunarodnoj izložbi bio-proizvoda u Budimpešti 1997. godine za TERRA’S-ov proizvod ‘’Draže od rogača’’.

“Zlatni i veliki pehar” i niz priznanja na Međunarodnim sajmovima u Novom Sadu, Subotici, Beogradu i Budvi za atraktivne i zapažene nastupe.

Nagrada Privredne komore Vojvodine, osnivaču, dugogodišnjoj predsednici i članu Upravnog odbora Udruženja TERRA’S, dr Terezi Horvat Skenderović za značajna privredna ostvarenja u Vojvodini – Novi Sad, 2009.

Zahvalnica za učešće na izložbi povodom 22. aprila, Dana planete Zemlje – Kompost tim, Subotica

Zahvalnica za učešće na manifestaciji “Međunarodni dan borbe protiv gladi” – Crveni krst, Subotica

Zahvalnice za učešće i doprinos manifestacijama “Dan kada je hrani rođendan” 2007. godine i “Svetski dan hrane” 2008. godine – Zavod za javno zdravlje, Subotica

Priznanje za osvojeno I mesto u kategoriji najboljeg povrća na Berbanskim danima 2009. godine – JP “Palić- Ludaš”

Priznanje za društveno odgovorno poslovanje prema klijentima 2012. godine – Komora mladih Subotice

“Zeleni list” –  Snježani Mitrović dodeljena je nagrada za zaštitnika životne sredine za 2012. godinu u okviru Akcije “tražimo zagađivača godine i zaštitnika životne sredine” – Program radio Beograda, Pokret gorana Vojvodine i Pokrajinski sekretarijat za urbanizam, graditeljstvo i zaštitu životne sredine

Linkovi

www.organica.co.rs
Organic Control System – specijalizovana i nezavisna organizacija za inspekciju i sertifikaciju organske proizvodnje hrane

www.ifoam.org 
IFOAM – Međunarodne federacije pokreta za organsku poljoprivredu

www.mpzzs.gov.rs 
Ministarstvo poljoprivrede i zaštite životne sredine

www.psp.vojvodina.gov.rs
Sekretarijat za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo AP Vojvodine

www.ekourb.vojvodina.gov.rs
Sekretarijat za urbanizam, graditeljstvo i zaštitu životne sredine AP Vojvodine

www.crnps.org.rs
Centar za razvoj neprofitnog sektora

www.ear.europa.eu
EAR – Evropska agencija za rekonstrukciju