Mobilna škola organske poljorpvrede

Projekat realizuje Udruženje TERRA’S uz podršku Pokrajinskog sekretarijata za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo, a sprovodi se kroz organizaciju i održavanje edukativnih seminara.

Organska poljoprivreda, udruživanje proizvođača i kontrola i sertifikacija organske proizvodnje hrane


1. Polazne osnove:

Za uspešan razvoj poljoprivrede potrebno je stalno usavršavanje znanja, veština i proizvodnih procesa kroz sistem edukacije – poljoprivrednih proizvođača. Uslovi savremenog poslovanja u agro sektoru nameću potrebu za specijalizacijom znanja i veština individualnih proizvođača, čime se nudi ekonomski isplativ i tehnološki moguć put razvoja poljoprivrede i opstanak malih poljoprivrednih proizvođača na deregulisanom poljoprivrednom tržištu.

Razvojne tendencije u oblasti poljoprivrede u savremenom svetu poslednjih godina sve više uključuju zaštitu životne sredine i zdravlje ljudi kao ključne determinante trećeg milenijuma. Ovi sadržaji istovremeno predstavljaju polazište za oplodnju kapitala i prostor za razvoj novih profitabilnih proizvoda sa ciljem pomirenja ekonomije i ekologije.

Organska poljoprivreda je trenutno jedna od najpropulzivnijih grana u svetskoj ekonomiji. Povećanje organske proizvodnje donelo bi Srbiji:

 1. Optimalno korišćenje poljoprivrednih resursa
 2. Višu stopu ekonomskog rasta
 3. Povećanje izvoza
 4. Povećanje lokalne poljoprivredne proizvodnje
 5. Poboljšanje standarda stanovništva u ruralnim regionima
 6. Razvoj sela
 7. Očuvanje i uvećanje seoske populacije

Rastuća potreba za hranom dovela je do razvoja poljoprivrede prevashodno se oslanjajući na primenu hemijskih sredstava i mehanizacije. Prekomerna, nekontrolisana, često i nestručna upotreba hemijskih inputa (đubriva i sredstava za zaštitu bilja) u konvencionalnoj proizvodnji, sa namerom ostvarivanja što viših prinosa i profita, uzrok je, što se umanjuje kvalitet i plodnost zemljišta.

Pored toga, često se zanemaruje kvalitet i bezbednost hrane po zdravlje ljudi i životinja, kao i osnovni principi zaštite ekosistema i agroekosistema. Organska poljoprivreda efikasno rešava ove probleme, jer nudi humaniji način proizvodnje hrane, tj. u prvi plan stavlja zdravlje čoveka i poštuje prirodnu ekološku ravnotežu izbegavajući zagađivanje okoline.

Organska poljoprivreda usmerena je na budućnost i na dalji razvoj ne samo sa aspekta zaštite životne sredine i unapređenja zdravlja ljudi, već i sa stanovišta ekonomskog prosperiteta.

Sve brže uključivanje najvećih prehrambenih kompanija u svetu u organsku ponudu, najbolji je dokaz da ova kategorija proizvoda ne predstavlja modu ili „hir“ potrošača, već njihovo trajno opredeljenje koje se ubrzano širi na sve veći broj kupaca.

Poslednjih deset godina proizvodnja i prerada organskih proizvoda postaje sve popularnija i ekonomski značajnija. To je i razumljivo s obzirom da mere i postupci koji se koriste u konvencionalnoj proizvodnji (intenzivna obrada zemljišta, gajenje samo jedne vrste na većim površinama, primena mineralnih đubriva, hemijska kontrola korova, štetočina i bolesti i genetička manipulacija gajenim biljkama) imaju za cilj povećanje produktivnosti. Međutim takvim postupcima dovodi se u pitanje budući nivo proizvodnje, s obzirom da se uništavaju uslovi koji bi doprineli dugoročnom održavanju plodnosti.

U organskoj poljoprivredi, koja je sastavni deo sistema održive poljoprivrede, nije dozvoljena upotreba sredstava za zaštitu i ishranu bilja sintetičko-hemijskog porekla i sintetičkih lekova (osim u posebnim situacijama), regulatora rasta, hormona, jonizujućeg zračenja i genetski modifikovanih organizama.

Namena

Projekat je namenjen:

 • individualnim poljoprivrednim proizvođačima

Projektom treba da bude obuhvaćeno 120 poljoprivrednih proizvođača iz sledećih opština: Kula, Bač, Inđija, Opovo, Sečanj, Kovin, Žabalj, Titel

Cilj

Projekat ima sledeće ciljeve:

 • formiranje edukovanih primarnih poljoprivrednih proizvođača koji mogu biti konkurentni na regionalnim i međunarodnim tržištima
 • stvaranje uslova za intenzivniji razvoj preduzetništva u ovoj oblasti (osnivanje mini prerađivačkih kapaciteta, itd.)
 • ruralni razvoj kroz formiranje porodičnih preradnih kapaciteta

Očekivani rezultati

Realizacijom ovog projekta ostvarili bi se strateški ciljevi:

 • Podizanje nivo znanja i veština u primarnih poljoprivrednih proizvođača, koje bi bilo u skladu sa savremenim evropskim tendencijama u agraru
 • očuvanje plodnosti zemljišta
 • poboljšanje karakteristika zemljišta
 • izmena strukture proizvodnje
 • stvaranje uslova za povećanje ekonomske efikasnosti agrarnog sektora – obezbeđivanje “lokalnih” sirovina prerađivačkoj industriji, bolje iskorišćavanje nus proizvoda, itd.
 • zaštita životne sredine sa akcentom na biodiverzitet i vodne resurse
 • integracija organskih proizvođača u tržišne kanale