Miroslav Gabrić – Subotica   

Na području Specijalnog rezervata prirode Ludaško jezero, u atarima Bačkih Vinograda, Malih Pijaca i Hajdukova, na tri farme u krugu od 5 kilometara, Miroslav Gabrić drži 1.500 ovaca rase virtenberg, 900 koza rase alpino i 2 magarice. Površina na oko 500 ha. Biljnu proizvodnju čine lucerka i pašnjaci. Proizvodi koji se proizvode najviše su meso, mleko, sirevi, surutka.

Godine 2010-te ulazi u period konverzije a 2013-te njegova farma dobija organski status. U trouglu između ova tri mesta ima u vlasništvu 500 ha, te odatle obezbeđuje neophodnu stočnu hranu. Najzastupljenija biljna kultura pored stočarske je lucerka. Na farmi je stalno zaposleno 15 radnika, a u plan je proširenje proizvodnje kao i otvaranje sopstvene mlekare i mini klanice. Sertifikaciona kuća: OCS, Subotica.

Kontakt:
Salaš 327b , Bački Vinogradi
069/11-317-78
gabricmiroslav@gmail.com