Ipak prezentovan plan upravljanja otpadom za Suboticu

0
1549

Iako lokalna samouprava, osim javnog uvida, nije planirala raspravu na Nacrt plana upravljanja otpadom za teritoriju Grada Subotice za period od 2018-2028. godine, odazvali su se pozivu CEKORA-a i Arhus centra Otvorenog univerziteta Subotica i 25. maja 2018. godine održali prezentaciju ovog dokumenta.

Nakon informisanja o najvažnijim segmentima plana, Žika Reh, koordinator Radne grupe i šef Službe za zaštitu životne sredine GU Subotica, pozvao je sve zainteresovane da svoje primedbe u pisanoj formi dostave ovoj Službi do 1. juna.

Usledila je diskusija u kojoj je uzelo učešće većina prisutnih od predstvanika Regionalne deponije Subotica, JKP “Čistoća i zelenilo”, Agencije Panonreg, civilnog sektora, privrede do građana.

Glavne primedbe i preporuke su:

– Planom predvideti naplatu odlaganja otpada prema količini proizvedenog – generisanog otpada, jer je to najbolji način stumulacije razvrastavanja otpada u domaćinstvima (novina je uvodjenje razvrstavanja u tri kante na izvoru nastanka otpada). To će na najbolji način podstaći smanjenje nastanka otpada, ponovnu upotrebu i pravilno razvrstavanje;

– Dati osvrt – ocenu realizacije prethodnog Plana i kada i kako će se rešiti/sanirati postojeće smetlište – nesanitarna deponija Aleksandrovačka bara;

– Predvideti i u najkraćem roku otvoriti reciklažno dvorište/seletivni centar na kojem će se prikupljati sve vrste kućnog opasnog otpada (sijalice, lakovi, boje, ulja, baterije…) da se taj otpad ne bi i dalje mešao sa komunalnim otpadom kao do sada;

– Planirati mere i aktivnosti kojima će se iznaći zakonska mogućnost za strogu zabranu i kažnjavanje za ilegalno odlaganje i spaljivanje otpada i stvaranje smetlišta uz precizno određivanje uloge komunalne policije i inspekcije;

– Plan obrazložiti finansijskim pokazateljima i podacima, sa troškovima i analizom koštanja dosadašnjeg načina obavljanja komunalnih usluga i predloga za budući sistem;

– Iako ne postoji zakonska osnova, neophodno je da se u ovom dokumentu sa nekoliko rečenica osvrne na rešavanje problema sa životinjskim leševima, farmaceutskim otpadom, muljem iz septičkih jama itd.

– Plan treba obraditi i oblast regulisanja otpada u javnim preduzećima i ustanovama poput obrazovnih institucija, milicije, carine, komunalnih preuzeća i sl.

– Imajući u vidu veliki značaj informisanja i edukacije u primeni budućeg sistema upravljanja otpadom, neophodno je Planom utvrditi novu meru i aktivnostima sa rokovima i ulogom medija, udruženja građana i drugih relevantnih ustanova;

– Obraditi u Planu i socijalni aspekt imajući u vidu izazove sa socijalno ugroženim pojedincima koji sakupljaju reciklabilni otpad po kontejnerima. Predvideti njihovo uvođenje u sistem kao što je to nekada bilo (registar vođen u Službi za zaštitu životne sredine u Gradskoj upravi osoba koje su saradjivale sa operaterima);

Jedan od bitnih zaključaka skupa je da se ubuduće obavezno organizuju javne prezentacije i rasprave ovakvih i sličnih dokumenta od strane lokalne samouprave, a posebno opštih akata značajnih za implementaciju plana koji će se donositi u naredne dve godine kako je nacrtom dokumenta predviđeno.

Skup su realizovali Regionalni Arhus centar Subotica uz podršku Misije OEBS u Srbiji čiji rukovodilac, Snježana Mitrović, je bila moderator, i Centar za ekologiju i održivi razvoj CEKOR preko “Programa podrške civilnom društvu u Srbiji u oblasti životne sredine (CSOnnect)” Regionalnog centra za životnu sredinu, Kancelarije u Beogradu. Jedna od uvodničara je bila Nataša Djereg, direktorica CEKOR-a.

Medijska arhiva:

POSTAVI ODGOVOR

Unesite Vaš komentar
Molimo Vas upišite Vaše ime ovde