Godišnji izveštaj o aktivnostima Udruženja TERRA’S 2011.

GODIŠNJI IZVEŠTAJ O AKTIVNOSTIMA UDRUŽENJA

TERRA’S U 2011.

 • Završen projekat – Udruženje TERRA’S je uspešno završilo projekat ’’Mediji u funkciji prezentera ekoloških organizacija i građana na oblikovanju zajednice u kojoj žive’’ i tim povodom je održana završna konferencija za novinare.
 • Započet projekat ORGANICA.net – U saradnji sa udrugom Slap iz Osijeka u okviru IPA prekograničnog programa Hrvatske i Srbije članovi projektnog tima Udruženja TERRA’S su otpočeli rad na projektu ORGANICA.net. Cilj projekta je stvaranje novih mogućnosti zapošljavanja u sektoru organske proizvodnje hrane. Započinjanje programa podrške i prekogranične saradnje, koja bi stvorila konkurentne eko preduzetnike kako na domaćem i regionalnom tako i na tržištu Evropske unije.
 • Međunarodna škola organske poljoprivrede – Na Otvorenom univerzitetu u Subotici u okviru Međunarodne škole organske poljoprivrede članovi udruženja TERRA’S su pohađali ekukativne module kako bi usavršili znanje iz oblasti organske poljoprivrede. Škola se sastojala iz devet modula od kojih je svaki od njih detaljno predstavio segmente u oblasti organske poljoprivrede. Tako su polaznici škole imali priliku da slušaju o organskoj biljnoj i stočarskoj proizvodnji, preradi organskih sirovina, standardima u organskoj proizvodnji te agro-turizmu kao neophodnom delu celine razvoja organske poljoprivrede.
 • Osnovalo se Vojvođansko društvo za organsku proizvodnju. – Na sastanku Inicijativnog odbora koji je održan 14. novembra na Otvorenom univerzitetu u Subotici doneta je odluka o osnivanju Vojvođanskog društva za organsku proizvodnju. Udruženje je osnovano kao podrška svima koji se bave organskom poljoprivredom i okupilo je najjače učesnike u sektoru organske proizvodnje. Udruženje TERRA’S i Otvoreni univerzitet ubuduće će činiti jedan tim koji će imati za cilj podsticanje organske proizvodnje na teritoriji Vojvodine.
 • Novi projekat „Zelene zgrade Subotice“ – U saradnji sa Regionalnim Arhus centrom udruženje TERRA`S je realizovalo projekat „Zelene zgrade Subotice“ koji je finansiran od strane Ministarstva zivotne sredine, rudarsva i prostornog planiranja. Cilj projekta je podizanje nivoa svesti o problemu otpada kao ozbiljnom zagađivaču životne sredine i smanjenje količine čvrstog komunalnog otpada kroz zajedničke aktivnosti različitih subjekata.
 • Projekat za razvoj turizma – Udruženje TERRA`S je u saradnji sa Gerontoloskim centrom u Subotici, Turističkom organizacijom Subotice i Pokrajinskim sekretarijatom  za privredu realizovao projekat Unapređenja turističke ponude Subotice stvaranjem vizuelnog identiteta uz pomoć tehnika starog zanata. Aktivnosti projekta su podrazumevale radionice na kojima su korisnice usluga Gerontološkog centra podučavale mlade učesnice o tehnikama veza i oslikavanja na svili, koje su na kraju proizvele nove zanimljive proizvode sa subotičkim motivima.
 • Licenca za obrazovanje odraslih – Za školsku 2011/2012 TERRA’S je dobio licencu od strane Ministarstva prosvete za program stručnog usavršaavanja. Program pod nazivom “Hranom do zdravlja” je odobren od strane Zavoda za unapređenje obrazovanja i vaspitanja za stručno usavršavanje nastavnika, vaspitača, stručnih saradnika i direktora.
 • Udruženje TERRA’S je potpisalo Bio-povelju te postalo član „Saveza ekopoljoprivrednika Karpatskog basena“ osnovanog između ostalog sa ciljem udruživanja organizacija koje se bave ekopoljoprivredom, biokulturom u zemljama Karpatskog basena te zaštite zajedničkih interesa organizacija koje čine Savez.
 • Udruženje TERRA’S je postalo članica Balkanske organske mreže (BON) osnovane sa ciljem stvaranja regionalne saradnje u oblasti razvoja organske poljoprivrede u zemljama Jugoistočne Evrope. Zemlje članice su trenutno: Srbija, Crna Gora, Hrvatska, Bosna i Hercegovina, Republika Srpska, Makedonija, Albanija i Kosovo*.

IZDAVAČKA DELATNOST:

 • NJUSLETERI (2011/2)
 • Priručnik „Hranom do zdravlja – ORGANIC NA TRPEZI“ (2011) izrađen u okviru projekta ORGANICA.net sa temama pravilne ishrane, održanim na organic seminaru.
 • Priručnik na srpskom, mađarskom i engleskom jeziku  „Ekološko opismenjavanje – za budućnost“ uz CD sa filmom „dobri primeri iz prakse-Bio farma Mamužić“ u okviru 7. Međunarodnog festivala organskih proizvoda BIOFEST 2011.
 • „Istraživanje stanja organske proizvodnje Severno-bačkog okruga i okoline“ – studija izrađena u okviru projekta ORGANICA.net sa ciljem analiziranja trenutnog stanja i perspektiva u organskoj poljoprivredi.

NAJVAŽNIJE MANIFESTACIJE I SKUPOVI U 2011. godini

 • Biofest 2011. – U organizaciji Udruženja TERRA’S, na Otvorenom univerzitetu je 14. i 15. oktobra održan 7. Međunarodni festival organskih proizvoda BIOFEST 2011. sa konferencijom na temu „Koraci u približavanju EU u oblasti organske poljoprivrede – stanje i perspektive i oblici udruživanja“ na kojoj su učestvovali predstavnici resornih ministarstava, nevladinih i drugih organizacija iz Hrvatske Makedonije, Federacije BiH, Crne Gore, Slovačke, Mađarske i Srbije. Ovogodišnja manifestacija je deo projekta ORGANICA.net, ali je takođe podržana od strane Grada Subotice, Ministarstva poljoprivrede, trgovine, šumarstva i vodoprivrede, te Pokrajinskog sekretarijata za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo. Takođe i uz podršku nemačke organizacije za podršku GIZ.
 • Organic seminari – Udruženje TERRA`S je u okviru projekta ORGANICA.net održalo četvorodnevni „Organic seminar“ za vaspitače, kuvare i roditelje PU „Naša radost“. Cilj seminara je bio da se obrazovni kadar predškolskih ustanova obuči u pripremi organskih namirnica i očuvanju kvalitetnih sastojaka zarad boljeg razvoja i rasta najmlađih. Seminar se sastojao od teoretskog dela kada su učesnici mogli da čuju o nutritivnim i biološkim vrednostima organske hrane, i praktičnog dela kada su imali priliku da direktno učestvuju u pripremi organskih namirnica.
 • Dani otvorenih farmi i bazari organske hrane – Prilikom partnerskih odnosa sa PU ’’Naša radost’’ Udruženje TERRA’S je na Bio-farmi ’’Mamužić’’organizovalo manifestaciju DANI OTVORENIH FARMI gde su učesnici prethodnog seminara imali priliku da se upoznaju sa gajenjem organskih proizvoda direktno sa farme, te BAZAR ORGANSKE HRANE u objektu „Naše radosti – Šumice“ kada su kuvari pomenute institucije imali priliku da pokažu šta su naučili na prethodnim seminarima i pripreme recepte od organskih sirovina. Ove manifestacije su delo projekta ORGANICA.net i imaju za konačni cilj uvođenje organskih sirovina u predškolske ustanove kako bi deca počela dobijati zdravije obroke za ishranu.
 • Studijsko putovanje – Takođe kroz projekat „ORGANICA.net“  TERRA’S je organizovao jednodnevno studijsko putovanje u Osijek, na koje je vodilo tridesetak učesnika od kojih su većina bili predstavnici Predškolske ustanove „Naša radost“ i poljoprivrednici, ali i druge zainteresovane strane kao što su agronomi i studenti turizma. Težnja je bila da ovom posetom predstavnici PU „Naša radost“ unesu mnogo više kreativnosti u svoj rad i da sami dobiju ideju i inicijativu za pisanje i realizaciju projekata u oblasti zaštite životne sredine prilikom odgajanja dece, a isto tako da se organski poljoprivrednici ugledaju na iskustva kolega iz Hrvatske.
 • Učešće na manifestacijama – Prilikom realizacije pomenutog projekta udruženje TERRA’S je zajedno sa svojim članovima učestvovali na različitim sajmovima i manifestacijama u toku godine. Sajam organskih proizvoda u Osijeku pod nazivom ’’Budi eko’’, Ukusi tradicije u Subotici, Dani ekologije kao i Međunarodni novosadski sajam poljoprivrede u Novom Sadu. Ovo su bile idealne prilike za izlaganje poljoprivrednika iz Vojvodine, i umrežavanje kako sa potrošačima, tako i sa kolegama iz Hrvatske.

REALIZOVANI PROJEKTI:

 • ’’REGIONALNI ARHUS CENTAR’’ – projekat finansira Pokrajinski sekreterijat za urbanizam, graditeljstvo i zaštitu životne sredine.
 • ’’UMETNOST POVEZIVANJA I EKOLOGIJA’’ je realizovan uz pomoć Grada Subotice
 • ’’UNAPREĐENJE TURISTIČKE PONUDE SUBOTICE, STVARANJEM VIZUELNOG IDENTITETA UZ POMOĆ TEHNIKA STAROG ZANATA’’– projekat je realizovan u saradnji sa Gerontološkim centrom u Subotici i Turističkom organizacijom Subotice
 • ’’ZELENE ZGRADE SUBOTICE’’– finansiran od strane Ministarstva životne sredine, rudarstva, prostornog planiranja.
 • ’’ORGANICA.net’’ je podržan od strane Evropske Unije kroz IPA program prekogranične saradnje Hrvatske i Srbije. Glavni partneri u projektu su Udruga za kreativni razvoj ’’Slap’’ iz Osijeka i udruženje ’’TERRA’S’’ iz Subotice. U projektu su kao partneri učestvovali PU ’’Naša radost’’ iz Subotice i Centar za predškolski odgoj Osijek.