godišnji izveštaj o aktivnostima udruženja terra’s u 2014. godini 

Subotica, 16. mart 2015.

 

PROJEKAT: „ORGANSKA PROIZVODNJA U FUNKCIJI ODRŽIVOG RAZVOJA SRBIJE“:

U 2014. godini Udruženje TERRA’S je započelo realizaciju petnaestomesečnog projekta “Organska proizvodnja u funkciji održivog razvoja Srbije“ koji podržava program SENSE, a sprovodi ga Regionalni centar za životnu sredinu (REC). Program finansira Švedska agencija za međunarodni razvoj i saradnju (SIDA). Partneri na projektu Udruženju TERRA’S iz Subotice su: Nacionalno udruženje za razvoj organske poljoprivrede Serbia Organica iz Beograda, Evropski omladinski centar Vojvodine iz Novog Sada i Udruženje Bio Balkan iz Dimitrovgrada. Glavni rezultati projekta su izrada i usvajanje Nacionalnog akcionog plana razvoja organske poljoprivrede u Narodnoj skupštini. Akcioni plan razvoja organske proizvodnje na teritoriji Grada Subotice od 2015-2020. godine (APROPS) je prosleđen Gradskoj upravi i očekuje se skupštinsko usvajanje u martu ove godine.

U sklopu APROPS-a urađen je Plan aktivnosti za 2015. godinu za čiju realizaciju je traženo 10 miliona dinara, u čemu se lobiranjem nije uspelo. Snježana Mitrović je sa gradonačelnikom dogovorila da Udruženje TERRA’S predloži uslove i kriterijume za raspodelu 1-2 miliona dinara direktno organskim poljoprivrednim proizvođačima.

Ono što ohrabruje jeste spremnost lokalne samouprave na dalju saradnju i razrađivanje plana koji će Radna grupa formirana od strane lokalne samouprave izveštavati jednom godišnje o primeni APROPS-a sa predlozima za izmenu i poboljšanje ovog dokumenta.

Preko ovog projekta je obnovljena tehnika – nabavljena je kamera, fotoaparat i mobilni skener.

 

LICENCIRAN PROGRAM „ORGANSKOM HRANOM DO ZDRAVLJA“:

Udruženje TERRAS je učestvovalo na Konkursu za odobravanje programa stručnog usavršavanja nastavnika, vaspitača, stručnih saradnika i direktora za školsku 2014/2015 i 2015/2016 godinu pod nazivom „Organskom hranom do zdravlja“. Program stručnog usavršavanja je odobren od strane Zavoda za unapređivanje obrazovanja i vaspitanja. Cilj ovog programa da se organski proizvodi uvode u svakodnevne obroke dece, da se upoznaju sa nutritivnom vrednošću i značaju organskih proizvoda.

 

UMREŽAVANJE:

Na inicijativu firme “Bioland” iz Berlina sa kojom je Udruženje TERRA’S uspostavilo sradnju, preimenovana je BON mreža u SEEON (South East Europe Organic Network) i prema pravnoj formi Nemačkih zakona formirano Udruženje građana sa sedištem u Berlinu. Pored Udruženja TERRA’S iz Srbije, osnivači su iz Hrvatske, Makedonije i Bosne i Hercegovine i Bugarske, a priključili su se i Turci. Na ovogodišnjem BIOFAH-u u Nirnbergu na sastanku je dogovoreno da se započne sa osmišljavanjem zajedničkog regionalnog projekta.

 

LOBIRANJE

Skupština grada Subotice usvojila je  “Platformu za unapređenje ekološkog statusa jezera Palić i njegove okoline.” Dokument se odnosi na negativne posledice poljoprivrednih aktivnosti koji su u neposrednoj blizini jezera. Zbog negativnog uticaja na kvalitet vode jezera, Udruženje TERRAS održalo je edukativne seminare o mogućnostima prelaska na organsku proizvodnju,  uz informisanje o dobroj proizvođačkoj praksi.

 

OSTALI REALIZOVANI PROJEKTI:

1)    „BIO ŠKOLA TERRA’S” za poljoprivrednike u Padeju, Subotici, Paliću i Maloj Bosni

Uz podršku Grada Subotice, Pokrajinskog sekreterijata poljoprivrede i Kolping društva Srbije, Udruženje TERRAS je održao edukativne seminare poljoprivrednicima u sklopu projetka “Bio škola TERRAS”. Uspostavljen je kontakt sa direktorom Okružnog zatvora u Subotiici čija je poljoprivredna ekonomija na obali Palićkog jezera i zainteresovani su za prelazak na organsku proizvodnju. Dogovoreno je da se sa Otvorenim univerzitetom izradi predlog pilot projekta koji bi bio prosleđen Ministarstvu pravde.

2)    Projektom „BIO-ŠKOLA TERRA’S – za unapređenje obrazovanja“, Udruženje TERRA’S je realizovalo edukativne aktivnosti za profesore dve srednje poljoprivredne škole u Futogu i Bačkoj Topoli u vidu teorijskog i praktičnog dela seminara.

3)    Realizovan licenciran program „ORGANSKOM HRANOM DO ZDRAVLJA“ u Hemijsko-tehnološkoj školi u Subotici – edukacija nаstаvnog kаdra u cilju uvođenjа orgаnske proizvodnje u smerove i predmete nаstаvnog progrаmа škole.

4)    Udruženje TERRA’S je uz podršku Ministarstva poljoprivrede i zaštite životne sredine i Pokrajinskog sekretarija za zaštitu životne sredine realizovao projekat „Jačanje kapaciteta Regionlnog Arhus centra Subotica u cilju bolje primene Arhuske konvencije u praksi“ koji je sproveden u saradnji sa Regionalnim Arhus centrom Subotica. Između ostalih aktivnosti, najvažnije su pomoć građanima u rešavanju ekoloških problema, ali i izrada treće po redu publikacije „Kvalitet stanja životne sredine Severnobačkog okruga u 2013. godini“ koja je zbog nedostatka finansijskih sredstava dostupna samo u elektronskoj formi.

 

ODBIJENI PROJEKTI:

– Projekat: “Transparentnost donošenja odluka sa jačanjem kapaciteta i uključivanjem civilnog društva sa posebnim akcentom na donošenje odluka u oblasti zaštite životne” je prošao u drugi krug kod Delegacije Evropske unije (EU Civil Society Facility Serbia Programme Europe Aid), ali je na kraju odbijen. Izrađen u saradnji sa Otvorenim univerzitetom Subotica.

–  Projekat: „Organska poljoprivreda: dobra za životnu sredinu i klimu“ urađen u saradnji sa Ecologicom iz Zagreba (i Otvorenim univerzitetom Subotica);

– Projekat:”Otvoreni parlament u cilju jačanja demokratskih procesa” urađen sa Otvorenim univerzitetom.

– Projekat: “Učešće građana je za sprovođenje Zakona o Arhuskoj konvenciji u lokalnim samoupravama Severnobačkog okruga” urađen sa Otvorenim univerzitetom odbijen od strane Američke ambasade.

 

MANIFESTACIJE: 10. BIOFEST 2014.

– Jubilarni 10. Međunarodni festival organskih proizvoda – BIOFEST 2014.  Organozovan je u saradnji sa Otvorenim univerzitetom Subotica i OCS, a održan je 29. i 30. oktobra 2014. godine pod sloganom “Izazovi poglavlja 11. u razvoju organske poljoprivrede Srbije u procesu pridruživanja Evropskoj uniji“ u amfiteatru Otvorenog univerziteta. Na svečanom otvaranju tradicionalno su dodeljena priznanja. „Bioproizvođač” i  „Bioproizvod godine”.

– Tribina „Organska poljoprivreda – etika, ekologija i zdravstvo“ –  Na BIOFEST-u je održana tribina na kojoj je organska poljoprivreda osvetljena i sa aspekata socijologije, etike, zdravlja i naravno ekologije.

– Javna rasprava na Nacrt akcionog plana za razvoj organske proizvodnje na teritoriji Grada Subotice od 2015. do 2020. godineU okviru BIOFEST-a drugog dana je održana javna rasprava o Nacrtu akcionog plana razvoja organske proizvodnje na teritoriji Grada Subotice od 2015. do 2020. godine. Cilj javne rasprave je bio da učesnici u ovom sektoru i zainteresovana javnost daju preporuke kako bi što kvaliteniji dokument bio smernica za dalji rad donosiocima odluka u razvoju organske proizvodnje.

Izložba organskih proizvoda i  fotografija

Na izložbenoj manifestaciji učešće je uzelo 13 izlagača organskih porizvoda iz Hrvatske, Makedonije, Srbije i Bosne i Hercegovine. Najviše je bilo svežeg organskog povrća, zatim jabuka, prerađevina od suncokreta, ali i kozmetičkih preparata i organskog đubriva. Posetioci su mogli da pogledaju i izložbu fotografija kojima su ovekovečeni događaji sa proteklih deset BIOFEST-ova, ali i plakate koji su svake godine davali drugačiji pečat.

– Organska užina Hemijsko-tehnološke škole

Ovogodišnja država partner je bila Makedonija koja se na BIOFEST-u predstavila sa subotičkom Hemijsko-tehnološkom školom. Zajedno sa svojim profesorima, učenici su pripremili „organik užinu”, pecivo u kombinaciji sa makedonskim ajvarom, čime su poslužili posetioce. Učenici ove škole su dali i kratak šematski prikaz uzimanja uzorka tla i finoće teksture zemljišta.

– “Dan organskih farmi”U sklopu BIOFEST-a je organizovana i poseta biofarmama Čikoš iz Tototvog sela i Farago iz Oroma.  Posetioci su imali priliku da porazgovaraju sa proizvođačima o konkretnim agrotehničkim merama u organskoj proizvodnji i o saradnji sa drugim poljoprivrednicima.

– Izdavačka delatnost – Pored sadržajnog edukativno-propagandnog materijala štampan je priručnik na srpskom, mađarskom, engleskom i nemačkom jeziku „Organska poljoprivreda u procesu pridružeivanja Evropskoj uniji“ u okviru 10. Međunarodnog festivala organskih proizvoda BIOFEST 2014.

 

OSTALO

– Predstavnici Udruženja TERRA’S su sa drugim ekološkim organizacijama učestvovali na sastancima sa Pregovaračkim timom sa Evropskom unijom, kojim je presedavala Tanja Miščević. Cilj susreta je bio da se utvrdi zajednički plan saradnje za 2015. godinu u okviru Poglavlja 27. posvećenog zaštiti životne sredine.

– Uplatom sredstava u visini od deset hiljada dinara Udruženja TERRA’S se odmah priključilo akciji pomoći stanovništvu ugroženom od majskih poplava.

– NLB Banka Beograd kao društveno odgovorna kompanija, po treći put je raspisala konkurs za izbor najboljeg projekta za organsku proizvodnju i preradu hrane. Ponovo je Udruženje TERRA’S pomoglo i izradilo projekat za Arpada Čikoša koji je proglašen za najbolji.

– Predstavnici Udruženja TERRA’S učestvovali u izradi Strategije razvoja poljoprivrede i ruralnog razvoja grada Subotice za period 2014 – 2020.

– Na vanrednoj Skupštini Regionalne razvojne agencije PANONREG doo Subotica (osnivači Ekonomski fakultet Subotica, Udruženje TERRA’S, Otvoreni univerzitet Subotica, Gradska uprava Subotica, Regionalna privredna komora Subotica, Bačka Topola, Apatin, AP Vojvodina) doneta je Odluka o podeli i prenosu sopstvenog udela PANONREGA trećim licima i to opštinama: Novi Kneževac, Kanjiža, Čoka, Senta i Mali Iđoš. Kao član Udruženje TERRA’S poseduje 5,2855 % ukupnog nominalnog osnovnog kapitala Društva.

 

Članstvo u nacionalnim i međunarodnim asocijacijama:

  • SEEON mreža (South East Europe Organic Network);
  • Sаvez eko-poljoprivrednikа Kаrpаtskog bаsenа – cilj je uspostаvljаnje sаrаdnje udruženjа grаđаnа kojimа je prioritet očuvаnje životne sredine rаzvojem orgаnske proizvodnje;
  • CEEweb for Biodiversity – mrežа orgаnizаcijа zа očuvаnje biodiverzitetа u zemljаmа Centrаlne, Istočne i Jugoistočne Evrope;
  • Nacionalna asocijacija organskih proizvođača “Srbija Organika”.

 

 

                                                                               Izveštaj sačinile: Snježana Mitrović

                                                                                                                       Jelena Ivović