Godišnji izveštaj o aktivnostima udruženja terra’s u 2013. godini 

Subotica, 17. januar 2014.

 

Udruženje TERRA’S je uspostavilo saradnju sa Kolping društvom Srbije finansiranim od strane Nemačkog ministarstva za ekonomsku saradnju i razvoj. Primetivši potrebu za razvojem organske proizvodnje u Srbiji, pomenuto društvo implementira projekat popularizacije organske proizvodnje u Srbiji koji je predviđen da traje tri godine i ima za cilj da konvencionalne poljoprivrednike edukuje i motiviše na konverziju ka organskoj proizvodnji, te im pruži podršku u tom procesu. Tokom pomenute saradnje TERRA’S je sprovelo edukativne seminare u Odžacima, Irigu i Starom Bečeju, realizovalo pilot projekat uspostavljanja prve organske kooperative u Srbiji, dok je uz njihovu podršku  organizovan i 9. BIOFEST 2013.

 

Najvažniji projekat:

Završen šestomesečni projekat „Uspostavljanje prve organske kooperative u Srbiji“ – Podržan od strane Kolping društva Srbije, finansiran od strane Nemačkog ministarstva za ekonomsku saradnju i razvoj.

Najznačajnije aktivnosti i rezultati projekta

 • Studijsko putovanje u Berlin i poseta firmi koje dugi niz godina uspešno trguju organskim proizvodima „Bioland“, „TerraNatura“, gazdinstvu „Walmow“ i selu „Brodwin“, ali i Komitetu za istočno evropske ekonomske odnose. Učesnici (ekonomisti, poljoprivrednici, agronom i tehnolog) su imali priliku da vide dugoročne primere dobre proizvođačke prakse u organskoj proizvodnji;
 • Anketiranje poljoprivrednih proizvođača u Severnobačkom, severnobanatskom i južnobačkom okrugu, prikupljanje podataka te vršenje priprema za izradu biznis plana organske kooperative;
 • Izrada biznis plana prve organske kooperative u Srbiji. Biznis plan podrazumeva detaljno analiziranu i obrazloženu misiju, viziju i ciljeve i predstavljanje problema kao pretpostavke i motiva za udruživanje organskih farmera u prvu organsku kooperativu u Srbiji. Takođe je detaljno elaborirana poslovna ideja, okruženje, menadžment i vlasnička struktura. U obzir su uzeta i istraživanja, te definisanje domaćeg i stranog tržišta, konkurencija kao i istraživanje maloprodajnih cena u zemlji i inostranstvu. Deo biznis plana je svakako i SWOT analiza kojom su predstavljene: snage, slabosti i pretnje uspostavljanju prve organske kooperative.

   

  Zaključak: Razuđenost poljoprivrednih površina, veliki broj raznovrsnih kultura, te neophodno usmeravanje poljoprivrednika u cilju proizvodnje nekoliko atraktivnih kultura na osnovu analize tržišta tražnje za organskim proizvodima. Mogućnost iznalaženja sredstava za pokretanje organske kooperative i uspostavljanje strateškog partnerstva sa Nemačkim kompanijama kao pripremanje terena za uspostavljanje kooperative 2014/2015. godine.

 

OSTALI REALIZOVANI PROJEKTI:

 1. „Bio škola TERRA’S: primenom različitih standarda u oblasti poljoprivrede ojačati konkurentnost malih poljoprivrednih gazdinstava. Putem podrške Grada Subotice i Konkursa za realizaciju aktivnosti edukacije poljoprivrednih proizvođača i rada udruženja poljoprivrednih proizvođača Udruženje TERRA’S je održalo edukativne seminare namenjene poljoprivrednim proizvođačima i opremilo rad organizacije sa kupljenom opremom u vidu dva stona računara.
 2. „Bio škola TERRA’S: osnovni principi organske proizvodnje“ Uz podršku Kolping društva Srbije održane su edukativne aktivnosti u Odžacima (uz saradnju sa Ekološkim pokretom iz Odžaka), u Irigu (uz saradnju sa PSS Ruma i srednjom poljoprivrednom školom) i u Starom Bečeju (uz saradnju sa Opštinom Stari Bečej). Seminari su inicirani u cilju podizanja nivoa znanja i kvaliteta obrazovanja u oblasti organske poljoprivrede, očuvanja životne sredine, biodiverziteta i zdravlja stanovništva, ali i stvaranja konkuretnog poljoprivrednog proizvođača na domaćem i stranom tržištu.
 3. Nabavka opreme obezbeđena putem konkursa za dodelu sredstava za unapređenje rada udruženja građana na teritoriji AP Vojvodine u 2013. godini koji je raspisao Pokrajinski sekretarijat za poljoprivredu vodoprivredu i šumarstvo. Zahvaljujući ovom projektu Udruženje TERRA’S je obezbedilo opremu u vidu laptopova, multifunkcijskog uređaja za skeniranje, kopiranje i štampanje i eksterne memorije.
 4.  „Međunarodna škola organske poljoprivrede“, održana od 18 – 23 marta 2013. godine, uz saradnju sa Centrom za razvoj Jablaničkog i Pčinskog okruga.
 5. Program „Hranom do zdravlja“, na poziv Predškolske Ustanove Naša radost iz Smedereva, stručnjaci Udruženja TERRA’S su održali predavanja za vaspitače, kuvare i lokalne poljoprivredne proizvođače 18 i 19. aprila 2013 sa težnjom uvođenja organskih obroka u vrtiće.
 6. 10. Međunarodni festival organskih proizvoda – BIOFEST, – TERRA’S je pripremilo projekat za 10. BIOFEST te konkurisalo kod fonda za centralne evropske inicijative  (CEI). Deo projekta je prihvaćen, te se realizacija istog planira u oktobru ili novembru 2014. godine.

 

NEREALIZOVANI ILI ODBIJENI PROJEKTI:

 • „Učešće građana u implementaciji Zakona Arhuske konvencije na lokalnom nivou“ – Ambasada Finske – odbijen
 • „Arhus karavan“ (promovisanje Zakona Arhuske konvencije kroz formiranje mreže Arhus centara Srbije), OEBS – odbijen
 • „Otvoreni SU Parlament“, Delegacija Evropske unije – odbijen
 • „Organska poljoprivreda – u cilju održivog razvoja i promocije ljudskih prava za poboljšanje kvaliteta življenja u zdravijoj životnoj okolini“, Delegacija Evropske unije – odbijen

LOBIRANJE:

 • Stručnjaci Udruženja TERRA’S učestvovali u pisanju Nacionalnog akcionog plana razvoja  organske proizvodnje u Srbiji koji bi trebao da bude usvojen izradom Strategije ruralnog razvoja 2014 – 2024. U akcionom planu su definisani ciljevi poput institucionalnog razvoja OP, uspostavljanja operativnog i usaglašenog sistema kontrole i sertifikacije u OP sa standardima EU, uspostavljanja primenjenih istraživanja u oblasti proizvodnje i prerade OP i slično.
 • Pokrenuta inicijativa za donošenje Deklaracije Grada Subotice bez GMO (genetički modifikovanih organizama) u saradnji sa Centrom za ekologiju i održivi razvoj – CEKOR. Nacrt Deklaracije je prosleđen gradonačelniku, Modestu Duliću i njegovim pomoćnicima sa naglaskom veoma važne pozicije lokalne samouprave u definisanju i sprovođenju politike o pitanjima GMO. 22. aprila povodom Dana planete zemlje TERRA’S podsetilo čelnike uprave u Subotici na Nacrt Deklaracije „Grad Subotica bez GMO“, koja im je prosleđena 7. marta na razmatranje, sa predlogom da se usvoji u skladu sa Statutom Grada i Poslovnikom o radu Skupštine grada Subotice. Deklaracija je jednoglasno usvojena 31. jula na 13. sednici Skupštine grada, čime se Subotica pridružila korpusu od oko 70 gradova i opština koje se protive uvođenju GMO.
 • Udruženje TERRA’S se pridružilo grupi „Građani imaju moć“ u partnerstvu sa više od 20 udruženja i organizacija uputivši „Otvoreno pismo predsedniku RS Tomislavu Nikoliću“ 13. novembra o neželjenim efektima i posledicama upotrebe GMO, nakon čega su usledili protesti ispred Narodne Skupštine Beograda, 4. decembra 2013. godine.
 • TERRA’S i Srbija Organika, uputili molbu Ministarstvu poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede za hitnu izmenu aktuelnih propisa podsticaja za organsku proizvodnju vezano za stočarstvo, obzirom na oštećenost stočarskih proizvođača u organskoj proizvodnji o čemu se raspravljalo na sednici Grupacije za organsku proizvodnju održanoj 17. juna u Privrednoj komori Srbije.

 

MANIFESTACIJE I AKCIJE:

 1. 9. Međunarodni festival organskih proizvoda – BIOFEST 2013 – organizovan u saradnji sa Otvorenim univerzitetom i Organik Kontrol Sistemom iz Subotice održan je 15. i 16. oktobra 2013. godine na Otvorenom univerzitetu u Subotici pod sloganom “Samo jedan organski obrok menja sve(s)t”. Nagradu za Bioproizvođača godine je dobio Institut za povrtarstvo Smederevska Palanka, dok je za Bioproizvod proglašen organik ajvar proizvođača “Strela” doo Klajić iz Leskovca. Specijalno priznanje za medijsku popularizaciju značaja razvoja organske proizvodnje pripalo je marketing sektoru firme IMLEK a.d. sa “Bello organic” pričom koja je probudila organik tržište u našoj zemlji. Uz tradicionalnu izložbu organskih proizvoda i dodelu priznanja ove godine odvijale su se panel diskusije na temu “Da li je organska poljoprivreda razvojna šansa regiona” i “Značaj udruživanja za sigurniji plasman organskih proizvoda, te izazovi u odnosima proizvođač – distributer na domaćem i inostranom tržištu”. Održan je i okrugli sto uz promociju pilot projekta “Uspostavljanja prve organske kooperative” ali i radionica na temu “Zdravlje na tanjiru”. Pokrovitelji Biofesta su Ministarstvo poljoprivrede, trgovine, šumarstva i vodoprivrede RS, Sekretarijat za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo AP Vojvodine i Grad Subotica. Podrška je stigla i od Kolping društva Srbije, Nemačke organizacije za tehničku saradnju – GIZ, SWG –Stalne radne grupe za regionalni ruralni razvoj u Jugosistočnoj Evropi.
 2. DANI OTVORENIH FARMI – u okviru 9. Međunarodnog festivala organskih proizvoda BIOFEST učesnici edukativnih seminara Bioškola iz Odžaka, Iriga, Starog Bečeja su posetili farmu “Mamužić” u Ljutovu uz prisustvo agronoma Mirjane Jovanović Dragojlović. Zbog izuzetno nepogodnih vremenskih uslova učesnici nisu mogli prići Totovom selu i Oromu te posetiti ostale poljoprivrednike, pa je proizvođač Arpad Čikoš svojim prisustvom na Otvorenom univerzitetu odgovarao na postavljena pitanja.
 3. Udruženje TERRA’S je učestvovalo na 80. Međunarodnom sajmu poljoprivrede u Novom Sadu koji se održavao od 18. – 24. maja 2013. godine, te prisustvovao Skupštini Nacionalne asocijacije za organsku proizvodnju Srbija Organike, na kojoj je za predsednika ponovo izabrana Nada Mišković.
 1. Udruženje TERRA’S učestvovalo na 43. Međunarodnoj konferenciji „Otpadne vode, komunalni čvrsti otpad i opasan otpad“ organizovanoj od strane Udruženja za tehnologiju vode i sanitarno inženjerstvo, Udruženja vodovoda i kanalizacije Srbije i Instituta za hemiju, tehnologiju i metalurgiju u saradnji sa Gradom Subotica i Privrednom komorom Subotica. Snježana Mitrović je ispred Udruženja TERRA’S i Regionalnog Arhus centra Subotica, prezentovala rad „Zelene zgrade“ Subotice, koje je TERRA’S uspešno sprovelo u toku 2012 godine, prikupljajući i selektujući komunalni otpad u saradnji sa Eko fenix B timom.
 2. Povodom 5. juna Svetskog dana zaštite životne sredine  koji se održao pod sloganom „Misli, Jedi, Sačuvaj“ Udruženje TERRA’S je uputilo saopštenje javnosti o značaju organske poljoprivredne proizvodnje prilikom ishrane posebno mlađih naraštaja te upozorilo na podatke Svetske organizacije za hranu i poljoprivredu (FAO) da svake godine 1,3 milijardi tona hrane propadne i baci se, dok u isto vreme svaki sedmi stanovnik planete gladuje, a godišnje umre od gladi više od 20.000 dece mlađe od pet godina.

 

IZDAVAČKA DELATNOST:

 • Priručnik na srpskom, mađarskom, engleskom i nemačkom jeziku „Samo jedan organski obrok menja sve(s)t“ u okviru 9. Međunarodnog festivala organskih proizvoda BIOFEST 2013.

 

UMREŽAVANJE:

 • Pokrenuta inicijativa za preimenovanje BON mreže u SEEON (South East Europe Organic Network) prema pravnoj formi Nemačkih zakona Udruženja građana sa sedištem u Berlinu. Cilj ovog poduhvata jeste da zemlje u regionu postanu strateški partner firmama u Nemačkoj prilikom impelentacije projekata i razvoja organske proizvodnje na ovom području.

 

OSTALO:

 • 16. juna Organik Kontrol Sistem iz Subotice zvanično proglašena za jedinu domaću kontrolnu organizaciju u Srbiji, koja je od Evropske komisije dobila dozvolu za sertifikaciju organskih proizvoda što omogućava direktan izvoz i plasman ovih proizvoda iz Srbije na tržište EU bez dodatne dokumentacije i dozvola.
 • 18. maja Snježana Mitrović, proglašena za dobitnika plakete ZELENI LIST kao „zaštitinik životne sredine godine“ koju je pokrenuo Drugi program Radio Beograda pre 30 godina, pridružujući im se i Pokret gorana Vojvodine i Pokrajinski sekretarijat za urbanizam, graditeljstvo i zaštitu životne sredine. U obrazloženju je navedeno da je pomenuta zaslužno dobila nagradu zbog 20 godina angažovanja na zaštiti i unapređenu životne sredine u Srbiji, posebno u oblasti ekološkog informisanja i obrazovanja, te je bila pokretač i inicijator mnogih akcija.

 

 

                                                                               Izveštaj sačinile: Snježana Mitrović

                                                                                                                   Jelena Ivović