Projekat E-kooperativa, kompanije EnLight IT Sourcing, nastao je sa idejom da se poljoprivrednicima olakša povezivanje kroz aplikaciju elektronskog zadrugarstva, koji je u najužem krugu za finansiranje iz fonda KATANA koji pruža podršku evropskim preduzetnicima iz sektora poljoprivredne hrane i IKT-a u donošenju svojih ideja iz...