Bio-škola „Osnovi organske proizvodnje“

8. februar 2017.

 

Udruženje TERRA’S je i ovu godinu započelo sa organizovanjem Bio-škole, kroz koju je za više od dve decenije prošlo na hiljade polaznika iz naše zemlje i regiona. Ovoga puta učesnici su bili zaposleni iz Kompanije Al Rawafed Srbija koji su pohađali dvodnevni seminar na temu „Osnovi organske proizvodnje“.

S obzirom da se ova kompanija u Novoj Gajdobri bavi organskom proizvodnjom na oko 100 ha i u drugoj godini je konverzije, prvi dan nastave, održan 30. januara 2017. godine, bio je posvećen biljnoj proizvodnji. Bilo je reči o upotrebi semena i izbora sorti o čemu je pričao, dr Vladimir Filipović, i, između ostalog, upozorio da kod organskih semena postoji veći rizik od napada patogena. Upoznao ih je i o uspostavljanju cvetnih pojaseva i značaju plodoreda kojim se smanjuju opasnosti od bolesti, štetočina i korova.

Drugi dan Bio-škole organizovan je u Beogradu, 8. februara 2017. godine, koji je započela, mr Nadežda Pešić Mlinko, govoreći o regulativi u organskoj proizvodnji – od nacionalnih propisa do pregleda inostranih standarda, nakon čega ih je upoznala sa upravljanjem dokumentacijom u preradi organskih proizvoda, označavanjem i pakovanjem.

I dipl. agronom Nenad Novaković, je ukazao na važnost vođenja dokumentacije u organskoj proizvodnji i proveo ih kroz osnove upravljanja u primarnoj biljnoj proizvodnji. Naglasio je da je za organizaciju u vođenju dokumetacije od velikog značaja dobra koordinacija, te je za pohvalu što su seminar pohađali skoro svi u ovom sistemu: od zaposlenih u magacinima i silosima, agronoma i njihovih pomoćnika do zaposlenih u administraciji, marketingu i rukovodeći kadar.

Na kraju ih je, prof dr Tomislav Sudarević, uveo u “marketinške vode” i izneo aktuelne podatke ističući da je i pored ekonomske krize koja je započela 2008. godine, jedna od retkih privrednih grana – organska porizvodnja – zabeležila rast u svetu, ali i kod nas.

Praktični deo Bio-škole se održava 21. februara 2017. godine u Ljutovu na Bio-farmi “Mamužić”.

Imajući u vidu zainteresovanost Al Rawafed Srbija za širenje proizvodnje u ovoj oblasti, a sudeći po veoma aktivnim polaznicima Bio-škole, Udruženje TERRA’S je sigurno da kompanija ima izuzetan potencijal, te će se razgovarati o nastavku saradnje.