24.04.2017.   OBAVEŠTENJE O PODNETOM ZAHTEVU ZA ODLUČIVANJE O POTREBI PROCENE UTICAJA NA ŽIVOTNU SREDINU - Bazne stanice mobilne telefonije „SU20, SUU20, SU20C404,SUO20-BIKOVO“ - „TELEKOM SRBIJA“ ad Beograd Gradska uprava Subotica, Sekretarijat za poljoprivredu i zaštitu životne sredine, Služba za zaštitu životne sredine i održivi razvoj, na osnovu...

13.04.2017.   U Ubu je danas, 13. aprila 2017. godine potpisan Memorandum o razumevanju (MoR) koji će omogućiti pripremu tehničke dokumentacije za izgradnju Regionalnog centra za upravljanje otpadom sa deponijom „Kalenić“, kao i uspostavljanje sistema za integralno upravljanje komunalnim otpadom za Kolubarski region. Memorandum su potpisali predstavnici Ministarstva...

Javna prezentacija Nacrta Prostornog plana područja posebne namene sistema za vodosnabdevanje „Istočni Srem“ 12.04.2017.   U sredu, 12.04.2017. godine u zgradi Opštine Irig održana je javna prezentacija Nacrta Prostornog plana područja posebne namene sistema za vodosnabdevanje „Istočni Srem“, organizovana od strane nosioca izrade ovog Prostornog plana, Pokrajinskog sekretarijata...

07.04.2017.   Ministarstvo poljoprivrede i zaštite životne sredine u saradnji sa Javnim preduzećem „Resavska pećina”, Despotovac, obeležiće u utorak 11. aprila 2017. godine u 11,00 časova, Dan zaštite prirode Srbije, na platou ispred Spomenika prirode „Resavska pećina”. Dan zaštite prirode Srbije, koji se obeležava osmi put, će otvoriti...

OBAVEŠTENJE O POSTUPKU POKRETANJA ZAŠTITE SPOMENIKA PRIRODE 06.04.2017.   Na osnovu člana 42. stav 8. Zakona o zaštiti prirode („Službeni glasnik RS”, br. 36/09, 88/10, 91/10 – ispravka i 14/16) Ministarstvo poljoprivrede i zaštite životne sredine obaveštava javnost o postupku pokretanja zaštite prirodnog područja III (treće) kategorije –...