28.03.2017.   U Skupštini AP Vojvodine 23. marta 2017. godine održana je zajednička sednica Odbora za zaštitu životne sredine Narodne skupštine Srbije i Odbora za urbanizam, prostorno planiranje i zaštitu životne sredine Skupštine AP Vojvodine. Sednici su prisustvovali predstavnici Minisarstva poljiprivrede i zaštite životne sredine, Pokrajinskog sekretarijata...

27.03.2017. Gradska uprava Subotica, Sekretarijat za poljoprivredu i zaštitu životne sredine, na osnovu člana 25. i 29. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu („Sl. glasnik RS“ br.135/04 i 36/09) objavljuje: OBAVEŠTENJE O DONETOM REŠENJU KOJIM JE DATA SAGLASNOST NA STUDIJU PROCENE UTICAJA NA ŽIVOTNU SREDINU Dana 20.03.2017....

27.03.2017.   U Odžacima je 27. marta 2017. godine u OŠ „Branko Radičević“ otvorena izložba likovnih radova sa konkursa Ekološkog pokreta Odžaka „Naša ekološka lepota“. Tema ovogodišnjeg konkursa bila je „Divlje životinje sveta“. Pristigao je veliki broj radova, a na osamnaest izložbenih  panoa, što je do sada rekordan...

23.03.2017.   Na okruglom stolu održanom 23. marta 2017. godine u prostorijama Regionalnog Arhus centra Subotica, predstavnici javnog i civilnog sektora u Subotičkom regionu za upravljanje otpadom, postigli su dogovor o zajedničkoj platformi za kontinuiranu edukaciju građana, u cilju podizanja javne svesti i informisanja građana o neophodnosti...

23.03.2017.   U Skupštini Autonomne pokrajine Vojvodine 23. marta 2017. godine je održana zajednička sednica Odbora za urbanizam, prostorno planiranje i zaštitu životne sredine Skupštine AP Vojvodine i Odbora za zaštitu životne sredine Narodne skupštine Republike Srbije. Zajednička sednica u Novom Sadu, rezultat je nedavno dogovorene saradnje o...

23.03.2017.   Neposredan povod za pisanje ovog komentara je najnoviji događaj u vezi rušenja Ekološkog centra Arenarie. Rušenje Ekološkog centra Arenaria je samo jedan od mnogih „podsticajnih mera“ za rad NVO. Šta je osnovna svrha i cilj  osnivanja NVO? Svrha je da građani deo svog slobodnog vremena, svoju volju,...

23.03.2017.   U okviru programa „Za čistije i zelenije škole u Vojvodini“, danas je tokom održavanja manifestacije „Novosadsko proleće“ održan Okrugli sto pod nazivom „Energetska efikasnost u školama i primeri dobre prakse“, u organizaciji Pokrajinskog sekretarijata za urbanizam i zaštitu životne sredine, Pokrajinskog sekretarijat za obrazovanje, propise,...

Obaveštenje o prijemu Zahteva za izdavanje dozvole za skladištenje opasnog otpada (istrošenih akumulatora), preduzeća Vlanix DOO, Zrinjskog i Frankopana 29, Subotica 23.03. 2017.   Obaveštenje o prijemu Zahteva za izdavanje dozvole za skladištenje opasnog otpada (istrošenih akumulatora), preduzeća Vlanix DOO, Zrinjskog i Frankopana 29, Subotica, na lokaciji u...