5. jun 2017.   U Regionanom Arhus centru Otvorenog univerziteta Subotica, 5. juna 2017. godine, simbolično povodom Svetskog dana zaštite životne sredine, predstavnici 15-tak organizacija civilnog društva je potpisalo Memorandum o saradnji sa preduzećem “Regionalna deponija”. Cilj je da se ovim formalizuje partnerstvo između potpisnika i njihove...

30.05.2017.   Skupština Republike Srbije je 29. maja 2017. godine usvojila Sporazum iz Pariza, globalni sporazum za borbu protiv klimatskih promena. Srbija je time postala zemalja potpisnica koja je i ratifikovala Sporazum iz Pariza i obavezala se da doprinosi smanjenju emisija gasova sa efektom staklene bašte na...

25.05.2017.   Obaveštenje o donošenju Rešenja o izdavanju dozvole za sakupljanje i transport neopasnog otpada na teritoriji AP Vojvodine operateru Nikola Boškov PR Sakupljanje neopasnog otpada Pućan Komerc Bačka Palanka, Miletićeva bb, Bačka Palanka Novi Sad , 25. maj 2017 Pokrajinski sekretarijat za urbanizam i zaštitu životne sredine, na...

OBAVEŠTENJE o oduzimanju Dozvole za skladištenje neopasnog i opasnog otpada na lokaciji u Negotinu preduzeću „EUREKA GROUP“ 23. 05. 2017. Ministarstvo poljoprivrede i zaštite životne sredine, kao pravni sledbenik Ministarstva životne sredine i prostornog planiranja, na osnovu člana 67. stav 6. Zakona o upravljanju otpadom („Službeni glasnik...