Zahtev za saglasnost na studiju eksploatacije krečnjaka i krečnjačkih breča 28.04.2017.   Zahtev za saglasnost na Studiju o proceni uticaja na životnu sredinu projekta eksploatacije krečnjaka i krečnjačkih breča kao TGK iz ležišta “Čuka – Radoševica“, na k.p.br. 4038, KO Dupci, na teritoriji SO Brus Na osnovu čl....

Studija za fabriku za proizvodnju mineralnih fosfatnih hraniva za ishranu životinja u Prahovu 26. 04. 2017.   Zahtev za davanje saglasnosti na Studiju o proceni uticaja na životnu sredinu za projekat: Fabrika za proizvodnju mineralnih fosfatnih hraniva za ishranu životinja na KP 2300 KO Prahovo u Prahovu Na osnovu...

26.04.2017. U okviru akcije - Tražimo zagađivača godine i zaštitnika životne sredine, koju vodi Pokret gorana Vojvodine i Radio Beograd 2, Mišel Roman, (Michell Rohmann), savetnik za sanaciju jezera Palić i Ludoš pri preduzeću „Park Palić“, dobio je priznanje Zeleni list. Predložili su gaUdruženje TERRA’S sa...