12. 05. 2017. 13. zasedanje Konferencija Strana ugovornica Bazelske konvencije (BC COP-13), 8. zasedanje Konferencija Strana ugovornica Roterdamske konvencije (RC COP-8) i 8. zasedanje Konferencija Strana ugovornica Stokholmske konvencije (SC COP-8) održano je 24. aprila do 5. maja 2017. godine u Ženevi (Švajcarska). Na Konferenciji prisustvovalo...

11. 05. 2017. U četvrtak, 11.05.2017. godine u zgradi Skupštine grada Zrenjanina održana je javna prezentacija Nacrta Prostornog plana područja posebne namene zaštićenih prirodnih dobara „Okanj bara“ i „Rusanda“, organizovana od strane nosioca izrade ovog Prostornog plana, Pokrajinskog sekretarijata za urbanizam i zaštitu životne sredine. Obrađivač...