26.04.2017. U okviru akcije - Tražimo zagađivača godine i zaštitnika životne sredine, koju vodi Pokret gorana Vojvodine i Radio Beograd 2, Mišel Roman, (Michell Rohmann), savetnik za sanaciju jezera Palić i Ludoš pri preduzeću „Park Palić“, dobio je priznanje Zeleni list. Predložili su gaUdruženje TERRA’S sa...

24.04.2017.   OBAVEŠTENJE O PODNETOM ZAHTEVU ZA ODLUČIVANJE O POTREBI PROCENE UTICAJA NA ŽIVOTNU SREDINU - Bazne stanice mobilne telefonije „SU20, SUU20, SU20C404,SUO20-BIKOVO“ - „TELEKOM SRBIJA“ ad Beograd Gradska uprava Subotica, Sekretarijat za poljoprivredu i zaštitu životne sredine, Služba za zaštitu životne sredine i održivi razvoj, na osnovu...

13.04.2017.   U Ubu je danas, 13. aprila 2017. godine potpisan Memorandum o razumevanju (MoR) koji će omogućiti pripremu tehničke dokumentacije za izgradnju Regionalnog centra za upravljanje otpadom sa deponijom „Kalenić“, kao i uspostavljanje sistema za integralno upravljanje komunalnim otpadom za Kolubarski region. Memorandum su potpisali predstavnici Ministarstva...

Javna prezentacija Nacrta Prostornog plana područja posebne namene sistema za vodosnabdevanje „Istočni Srem“ 12.04.2017.   U sredu, 12.04.2017. godine u zgradi Opštine Irig održana je javna prezentacija Nacrta Prostornog plana područja posebne namene sistema za vodosnabdevanje „Istočni Srem“, organizovana od strane nosioca izrade ovog Prostornog plana, Pokrajinskog sekretarijata...