04.05.2017.   U Ženevi je 03. maja 2017. godine počela Konferencija UN za pomoć zaštite ljudskog zdravlja i životne sredine od negativnih uticaja opasnog zagađenja definisanih kroz Bazelsku, Stokholmsku i Roterdamsku konvenciju. Ujedinjene nacije u cilju dostizanja ciljeva održivog razvoja posebnu pažnju obratile su na aspekt rodne ravnopravnosti. Kroz...

Zahtev za saglasnost na studiju eksploatacije krečnjaka i krečnjačkih breča 28.04.2017.   Zahtev za saglasnost na Studiju o proceni uticaja na životnu sredinu projekta eksploatacije krečnjaka i krečnjačkih breča kao TGK iz ležišta “Čuka – Radoševica“, na k.p.br. 4038, KO Dupci, na teritoriji SO Brus Na osnovu čl....

Studija za fabriku za proizvodnju mineralnih fosfatnih hraniva za ishranu životinja u Prahovu 26. 04. 2017.   Zahtev za davanje saglasnosti na Studiju o proceni uticaja na životnu sredinu za projekat: Fabrika za proizvodnju mineralnih fosfatnih hraniva za ishranu životinja na KP 2300 KO Prahovo u Prahovu Na osnovu...